Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Europos Komisija išskyrė kitų metų ES ekonominius ir socialinius prioritetus

Europos Komisija išskyrė kitų metų ES ekonominius ir socialinius prioritetus

Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) posėdyje Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis pristatė 2018 m. metinę augimo apžvalgą, kuri pradeda aštuntąjį Europos semestro ciklą, apimantį tris ekonominės politikos koordinavimo sritis: 1) struktūrines reformas, daugiausia dėmesio skiriant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui pagal strategiją „Europa 2020“; 2) fiskalinę politiką, kad būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas pagal Stabilumo ir augimo paktą; 3) perviršinio makroekonominio disbalanso prevenciją.

Pristatydamas apžvalgą, V. P. Andriukaitis pažymėjo, kad remdamasi ankstesnėmis gairėmis ir atsižvelgdama į valstybių narių ekonomines situacijas, Europos Komisija išskyrė kitų metų ES ekonominius ir socialinius prioritetus. Svarbiausi prioritetai: didinti investicijas (į konkrečius sektorius, ypač į švietimą, mokymą ir darbo našumą); tęsti struktūrines reformas (jaunimo nedarbo mažinimui, socialinės atskirties mažinimui, inovacijų kūrimo ir diegimo skatinimui); vykdyti atsakingą fiskalinę politiką (turėti fiskalinius rezervus, kurie padėtų jų ekonomikai tapti atsparesnei sukrėtimams, išlaikyti ar net didinti viešųjų investicijų mastus, didinti mokesčių surinkimo efektyvumą).

Jis kcentavo naujovę – užimtumo ataskaitos projekto klausimai susieti su socialiniu ramsčiu. Siekiama padidinti Europos konkurencingumą, paversti ją geresne vieta investuoti, kurti kokybiškas darbo vietas ir skatinti socialinę sanglaudą. Bus matomos valstybių narių ES šalių tendencijos ir rezultatus pagal tokius aspektus kaip lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti, dinamiškos darbo rinkos ir sąžiningos darbo sąlygos, viešoji parama ( socialinė apsauga) ir įtrauktis.

Europos Komisijos narys taip pat informavo apie parengtą studiją „Sveikatos būklė“ visose ES valstybėse narėse ir Lietuvoje. Lietuva neatrodo labai sėkmingai. V.P. Andriukaitis pakvietė Seimo komitetus pasigilinti į sveikatos klausimus Lietuvoje.

2018 Metinės augimo apžvalgos dokumentų rinkinys parengtas remiantis EK 2017 m. rudens ekonominėmis prognozėmis ir EK Pirmininko J. C. Junkcerio 2017 m. pranešimu apie Sąjungos padėtį. Taip pat atsižvelgta į Europos socialinių teisių ramsčio deklaraciją, paskelbtą Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime.
Kartu su 2018 m. Metine apžvalga dokumentai: 2018 m. įspėjimo mechanizmo ataskaita; 2018 m. rekomendacija dėl euro zonos; Europos Komisijos ir Tarybos Bendros užimtumo ataskaitos projektas; Pasiūlymas dėl užimtumo gairių pakeitimo; Komisijos komunikatas dėl euro zonos biudžeto planų projektų

Parengė:
Seimo Europos reikalų komiteto patarėja
Danutė Budreikaitė

Parašykite komentarą

Top