Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą

Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą

Forumas Seime: „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą“
www.siandien.info, lrs.lt

Rugsėjo 11 d., penktadienį, Seimo Kultūros komitetas kartu su asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ rengia forumą „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą (II)“. Renginys vyks Kovo 11-osios Akto salėje (I rūmai), pradžia – 9 val.

Forume paveldo išsaugojimu suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldos institucijų atstovai pristatys savo požiūrius į svarbiausias, jų vertinimu, paveldosaugos problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Forumas „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą (II)“ 2020 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salė

PROGRAMA I dalis. Kas trukdo įgyvendinti darnaus vystymosi principus planuojant teritorijas?

9.00–9.10 val. „Visuomenės (viešojo) intereso planuojant teritorijas įgyvendinimo mitas“ – Gintautas Tiškus, Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės Miesto planavimo komisijos pirmininkas, architektas, teismo ekspertas

9.10–9.20 val. „Kokius korupcijos rizikos veiksnius Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė teritorijų planavimo bei valstybinės žemės naudojimo srityse1 ir kaip institucijos planuoja įgyvendinti (įgyvendina) pasiūlymus juos pašalinti“ – Olga Česonienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus vyriausioji specialistė

9.20–9.30 val. „Kas prisiims atsakomybę už iškirstus miškus Europos Sąjungos saugomose teritorijose“ – Gintautas Kniukšta, sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ valdybos pirmininkas

9.30–9.50 val. Klausimai, pasisakymai II dalis.

Paveldosaugos galia ir neįgalumas: ekspertų ir visuomenininkų vertinimai

9.50–10.00 val. „Poveikio paveldui vertinimas: tarptautiniai principai ir Lietuvos praktika“ – Jūratė Markevičienė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir ICOMOS narė

10.00–10.10 val. „Vizualinio poveikio kultūros paveldo objektams vertinimas kaip paveldosaugos imitacija“ – Liutauras Stoškus, aplinkosaugininkas

10.10–10.20 val. „Įstatymų leidybos klaidos ir jų įtaka restauravimo procesui“ – Aidonas Valkiūnas, Lietuvos Respublikos restauratorių asociacijos pirmininkas

10.20–10.30 val. Lietuvos dailės istorikų draugija – laukiama informacijos

10.30–10.40 val. Lietuvos architektų rūmai – laukiama informacijos 1 Žr. STT paskelbtas išvadas dėl korupcijos rizikos analizės: 2019 m. spalį paskelbtą išvadą dėl korupcijos rizikos analizės VTPSI ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos srityse (https://www.stt.lt/naujienos/7464/_2019-10/valstybines-teritoriju-planavimo-ir-statybos-inspekcijosveikloje-nustatyti-korupcijos-rizikos-veiksniai:2768) ir 2020 m. birželį paskelbtą STT išvadą dėl valstybinės žemės naudojimo(https://www.stt.lt/naujienos/7464/stt-siulo-tobulinti-valstybines-zemes-sklypu-formavimopertvarkymo-ir-nuomos-procesa:2943)

10.40–10.50 val. „Paveldosauga archeologijoje“ – Birutė Lisauskaitė, archeologė, asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ narė 10.50–

11.00 val. „Skaidrūs tyrimai ir nepriklausoma kontrolė Lietuvos paveldosaugoje – misija neįmanoma?“ – Rasa Kalinauskaitė, asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ narė

11.00–11.10 val. „Trys žinutės nuo Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos“ – Giedrė Gajauskaitė, Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos pirmininkė

11.10–11.30 val. – Klausimai, komentarai, diskusijos 11.30-12.00 val. pertrauka III dalis. Praradimų žemėlapiai

12.00-12.10 val. „Apie nykstantį Vilniaus urbanistinį savitumą“ – dr. Birutė Rūta Vitkauskienė, dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos docentė

12.10–12.20 val. „Dingstantis Vilnius (UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metų proga – apie tai, kas sunaikinta ar sužalota)“ – Algimantas Gražulis, architektas, paveldo apsaugos specialistas, ilgai dirbęs paveldosaugos srityje Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje ir kitose valstybės institucijose

12.20–12.30 val. „Trakų istorinis nacionalinis parkas – žaislas politikų rankose?“ – Gintaras Abaravičius, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius

12.30–12.50 val. Klausimai, komentarai, diskusijos IV dalis. Paveldosaugos galia ir neįgalumas: institucijų komentarai

12.50–13.00 val. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – laukiama informacijos (Prašytume pasisakyti, kaip atsižvelgta į forumo „Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą“ 2018 m. birželio 5 d. rezoliucijoje pateiktus prašymus užtikrinti mokslinių tyrimų nepriklausomumą ir kokybiškumą, skaidrią bei viešą kultūros paveldo vertinimo tarybų ir Mokslinės archeologijos komisijos veiklą 2 , kaip įgyvendintos Lietuvos Respublikos 2 Interneto prieiga į 2018 m. birželio 5 d. rezoliucijos tekstą: https://lietuvos.link/forumo-ka-daryti-kadissaugotume-kulturos-pavelda-rezoliucijos-tekstas/ specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijos dėl tyrimų3 ir vertinimo tarybų bei Mokslinės archeologijos komisijos4

) 13.00–13.10 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – laukiama informacijos (Prašytume pasisakyti, dėl kokių klausimų deramasi Lietuvos Aukščiausiajame Teisme vykstančioje teisminėje mediacijoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-2-248/2020 pagal statybas Vilniaus senamiestyje Žygimantų g. planuojančios įmonės kasacinį skundą5 )

13.10–13.20 „Vieno pastato istorija – kodėl?“ – Virgilijus Kačinskas, Kultūros paveldo centro direktorius

13.20–13.30 val. „Kokius korupcijos rizikos veiksnius Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė kultūros paveldo apsaugos srityje ir kaip institucijos planuoja įgyvendinti (įgyvendina) pasiūlymus juos pašalinti“ – Olga Česonienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus vyriausioji specialistė

13.30–13.40 val. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir/arba Vilniaus apygardos prokuratūra – laukiama informacijos (Prašytume pasisakyti: kaip prokuratūrai sekasi baudžiamojoje byloje dėl KPD tarnautojų piktnaudžiavimo tarnyba sudarant sąlygas Žvėryne, Birutės g. 40, stovėjusią valstybės saugomą medinę vilą perstatyti kitur, o jos vietoje statyti daugiabutį; kaip prokuratūra vertina tai, kad nevykdomi teismų sprendimai bylose dėl neteisėtų statybų Kuršių nerijoje, kuriose prokurorai apgynė viešąjį interesą; kodėl sudaromos taikos sutartys bylose, kuriose prokuratūra gina teritorijų planavimo srityje akivaizdžiai pažeistą viešąjį interesą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo byloje 2A-18-464/2017 dėl Ozo parko Vilniuje užstatymo gyvenamaisiais namais ir biurais6 ) 3 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. gruodį paskelbtoje išvadoje dėl korupcijos rizikos KPD veikloje pateiktas rekomendacijas dėl tyrimų žr. psl. 36: https://www.stt.lt/naujienos/7464/kulturos-paveldodepartamento-veikloje-ginant-viesaji-interesa-nustatyta-korupcijos-riziku:2816 4 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. liepą paskelbtoje išvadoje dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų ir Mokslinės archeologijos komisijos veiklos pateiktus pasiūlymus žr. psl. 38-39: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikosanalizes/7471/act857) 5 Kasacinis skundas pateiktas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams patvirtinus, kad KPD teisėtai pareikalavo atstatyti 2017 m. rugsėjo 30 d. savavališkai nugriautus kultūros paveldo statinius Žygimantų g. 12 A. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-06 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-12624-608/2018 atmetė statybomis suinteresuotos įmonės skundą dėl šio reikalavimo, o Vilniaus apygardos teismas 2019-06-14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-635-603/2019 atmetė apeliacinį skundą ir paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą (interneto prieiga: https://e-teismai.lt/byla/28654850086778/e2A-635- 603/2019). 6 Prieiga į Lietuvos apeliacinio teismo 2017-07-14 nutartį, kuria panaikintas sprendimas ir byla nutraukta patvirtinus taikos sutartį: https://eteismai.lt/byla/102479537462128/2A-18-464/2017

13.40–14.30 val. Pasisakymai, komentarai, iniciatyvos dėl forumo rezoliucijos

Parašykite komentarą

Top