Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Miškų reforma įsisiūbavo: Seimo nariai praranda atmintį, ignoruoja kraštiečių nuomonę

Miškų reforma įsisiūbavo: Seimo nariai praranda atmintį, ignoruoja kraštiečių nuomonę

Gintautas Kniukšta

Vilniuje prie Seimo rūmų prasidėjo visuotinis šalies miškininkų protesto mitingas. Miškininkai juokavo, kad ir gamta juos girdi – pasiuntė į šalies sostinę galingą vėją ir liūtį.

Iš visos Lietuvos suvažiavę miškininkai skandavo: „Oligarchams – mediena pusmečiui“ , „Ar emigracija tapo norma?“ , „Reforma =miškų privatizavimas“,„Miškai visų, o ne kelių“…

Anot Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinės sąjungos vadovės Ingos Ruginienės, jeigu Seimas iki atostogų patvirtins reformą, bus tariamasi dėl neterminuoto streiko paskelbimo – ,,dabar valdžia pamins miškininkus ir paskui eis per kitas sritis“.

Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas taip pat stebėjosi: „ Ar tai yra valstybės tikslas?“ Juk žmonės neteks darbo tuose regionuose, kur nedarbas didžiausias… Jo nuomone, tai nedemokratiška ir neskaidri valstybinių miškų valdymo reforma…

Kaip į tai regavo Seimo nariai? Vieni kalbėjosi su žmonėmis, ragino nenuleisti rankų, kiti į mitinguotojus  žiūrėjo pro parlamento langus, treti neslėpė noro viską kuo greičiau užbaigti…

Urėdijų pertvarkos planas numato, kad vietoj 42 urėdijų bus įsteigta valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“. Į šį planą suregavo ir šalies savivaldybės, dauguma jų baiminasi, kad žmonės neteks darbo, didės emigracija.

Tarp mitingo dalyvių buvo ir gausus būrys žmonių iš Rokiškio, kurie, kaip ir kiti keli tūkstančiai protestuotojų, išsakė savo nuomonę dėl miškų reformos: Aplinkos ministerijos parengta pertvarka tarnaus didiesiems medienos perdirbėjams, o ne valstybei ir žmonėms.

Dar vasario mėnesį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Rokiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranskietį, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą Kęstutį Navicką ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Raimundą Martinėlį dėl siūlomos valstybinių miškų sistemos pertvarkos, neigiamų jos padarinių savivaldybėms ir regioninei politikai .

Rokiškio rajono savivaldybės taryba kreipėsi ir į kraštietį Raimundą Martinėlį dėl siūlomos valstybinių miškų sistemos pertvarkos, neigiamų jos padarinių savivaldybėms ir regioninei politikai . lrs.lt nuotr.

,,Ar prisimenate šį tarybos sprendimą?“, – www.verslaspolitika.lt  paklausė Rokiškio krašto žmonių pasitikėjimą per praėjusius rinkimus pelniusį Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narį Raimundą Martinėlį.

Kažką prisimenu, bet juk tai nebuvo sprendimas, o tik nuomonė…

Ne, tai buvo rajono tarybos sprendimas, kuris gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

A…, dabar prisimenu, bet juk tai buvo seniai, viskas pasikeitė per tuos mėnesius?

Kas pasikeitė?

Kiek visko buvo, kiek pataisymų. Ir šiandien Seime svarstėme E. Gentvilo siūlymą, kuris suteikia daugiau galių Vyriausybei.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba kreipėsi į aukščiausius šalies pareigūnus, taip pat ir į Jus,  nes tarybos nuomone,  ši reforma prieštarauja decentralizacijos ir regioninės politikos principams ir gali pakenkti ne tik valstybiniams miškams, bet ir savivaldybių, miškų ūkio specialistų, smulkiųjų medienos perdirbėjų bei visos visuomenės interesams. Jūs sutinkate su tuo?

Taigi niekas nesikeičia, urėdijos išlieka, girininkai dirba toliau, eiguliai – taip pat, lentpjūvės irgi.

Tai kam tada ši reforma, jeigu niekas nesikeičia, kam skaldote visuomenę, pykdote žmones?

Na, keičiasi – bus viena valstybinė įmonė, urėdijos neteks juridinio statuso…

Vadinasi, jos neteks net tik statuso, bet ir savarankiškumo, viską valdys viena įmonė?

O kam joms tas juridinis statusas? Kam pirkti techniką vienai urėdijai, jeigu galima su ta pačia važinėti po kelias urėdijas…

Dabar įstatyme įrašyta nuostata, kad šalyje dirba 42 urėdijos, kiek jų liks po reformos?

Liks dvidešimt penkios…

Liks 25 įmonės padaliniai, o ne urėdijos?

Na, taip, padaliniai, bet juk tai nieko nekeičia, juk ir mokslininkai sako, kad galima valdyti ir daugiau miškų.

Tačiau  Rokiškio rajono savivaldybės taryba nepritaria siūlomai valstybinių miškų valdymo skubotai pertvarkai steigiant vieną centralizuotą įmonę ir siūlo išsaugoti esamų valstybės įmonių miškų urėdijų savarankiškumą, materialinę techninę bazę, dešimtmečiais sukauptą turtą ir darbo kolektyvus. Kaip Seime balsuosite jūs?

Žinoma, balsuosiu už vienos įmonės steigimą, juk niekas nesikeičia, tiek daug ir įvairių pasiūlymų yra… Kitą antradienį jau balsuosime už galutinį šio įstatymo priėmimą.

Kaip sutiks šią žinią jūsų rinkėjai? Juk Rokiškio rajono savivaldybės taryba kreipėsi ir jus, sako, kad  savivaldybė pajus ypač skaudžius šios reformos padarinius. Ką sakysite grįžę namo žmonėms?

Aš nebijau, aš ir dabar diskutuoju, lentpjūvėje buvau, kalbėjausi…

***

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui
Lietuvos Respublikos Seimo nariui Raimundui Martinėliui

KREIPIMASIS DĖL SIŪLOMOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SISTEMOS PERTVARKOS
2017 m. vasario 24 d. Rokiškis

Šiuo metu valstybiniame miškų sektoriuje siūloma vykdyti reformą dėl vienos miškų įmonės steigimo, naikinant miškų urėdijas regionuose. Ši reforma prieštarauja decentralizacijos ir regioninės politikos principams ir gali pakenkti ne tik valstybiniams miškams, bet ir savivaldybių, miškų ūkio specialistų, smulkiųjų medienos perdirbėjų bei visos visuomenės interesams.

Apie planuojamą reformą, jos pasekmes neturi informacijos rajono savivaldybės tarybos nariai, urėdijos darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos, kiti rajono gyventojai.

Manome kad ši skubota, nevieša reforma ir miškams, ir regionams padarytų daugiau žalos negu naudos. Vykdant miškų sistemos pertvarką urėdijose, būtų atleista dalis darbuotojų, didėtų nedarbo lygis ir darbingo amžiaus žmonių emigracija. Rokiškio rajono savivaldybė pajus ypač skaudžius šios reformos padarinius.

VĮ Rokiškio miškų urėdija yra viena iš vietos biudžetą papildančių, gyventojų užimtumą bei socialines garantijas (2016 metais dirbo 98 dirbantieji) užtikrinančių įmonių. Iš miškų sistemos veiklos uždirbtų pinigų skiriamos lėšos miškų plėtrai, rekreacijai, infrastruktūros kūrimui ir priežiūrai.

Tvarkomi miško keliai, daugiausia tokių kurie eina per privačius miškus, veda prie lankomų objektų miškuose. Urėdija glaudžiai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, Lietuvai pagražinti draugijos Rokiškio skyriumi, globoja jaunuosius miško bičiulius, vykdo prevencines jaunimo užimtumo programas, investuoja į rekreacinių objektų kūrimą bei priežiūrą.

Apie planuojamą reformą, jos pasekmes neturi informacijos rajono savivaldybės tarybos nariai, urėdijos darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos, kiti rajono gyventojai.

Daug dėmesio skiriama specialiųjų poreikių žmonėms – ruošiamos specializuotos poilsio zonos, rengiami rekreaciniai takai žmonėms su negalia. Miškų urėdijų valdomi miškai yra valstybės, vadinasi, ir visų Lietuvos Respublikos piliečių turtas.

Jis ir jo teikiama nauda turi būti vertinama ne pagal verslo grupių interesus, o valstybiškai: darbo vietų išsaugojimą regionuose ir taip vykdomą socialinę politiką, mokesčių surinkimą į valstybės biudžetą, Sodros pajamų didinimą, nedarbo ir kitų socialinių išmokų iš valstybės biudžeto regionuose mažinimą.

Lietuvos valstybinio miškų ūkio valdymo sistemos reforma neabejotinai turės įtakos ne tik miškų ūkio sektoriui, bet ir visos šalies ir konkrečių savivaldybių tolimesnei ekonominei ir socialinei raidai.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba nepritaria siūlomai valstybinių miškų valdymo skubotai pertvarkai steigiant vieną centralizuotą įmonę ir siūlo išsaugoti esamų valstybės įmonių miškų urėdijų savarankiškumą, materialinę techninę bazę, dešimtmečiais sukauptą turtą ir darbo kolektyvus.

Savivaldybės meras Antanas Vagonis

Anot kai kurių Seimo narių, Stelmužės ąžuolas išgyveno daug reformų, išgyvens ir šią.  Zarasų urėdijos archyvo nuotrauka.

Parašykite komentarą

Top