Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Naujas savaitraščio ŠIANDIEN numeris. Mūsų žemės ūkis: skaičiai ir faktai

Naujas savaitraščio ŠIANDIEN numeris. Mūsų žemės ūkis: skaičiai ir faktai

Romas BEIŠTRAKIS

Kaimas yra mūsų tautos lopšys, jos tradicijų kūrėjas ir saugotojas. Sodiečio auginama duona – mūsų pasididžiavimas. Būti šalimi, garsėjančia žemės ūkiu, mums lėmė pati gamta ir lietuvio darbštumas. Mes dar nesugebame suvokti, kokią svarbią vietą mūsų ekonomikoje ir apskritai gyvenime užima šis dar protėvių puoselėtas verslas. Parodykime pelnytą pagarbą mūsų žemdirbiams – lai mūsų duonelė būna už svetimus pyragus skanesnė.

Svarba
Kaime gyvena apie 940 tūkst. arba 33 proc. šalies gyventojų. Žemės ūkyje, miškų ūkyje ir žuvininkystėje dirba 7 visų šalies darbuotojų. Šis sektorius sukuria apie 3 proc., o kartu su perdirbimo pramone – apie 7 proc. bendrojo vidaus produkto.

Žemės ūkio naudmenos užima 52 proc. visos teritorijos. Žemės ūkio ir maisto produktai sudaro beveik penktadalį šalies eksporto pajamų. Maistui vidutiniškai skiriame apie ketvirtadalį visų namų ūkių išlaidų.

Subjektai

Registruoti ūkininkų ūkiai 2019 m. sausio 1 d. – 116 tūkst., jų vidutinis dydis – 11 ha. 61 proc. ūkių plėtoja mišrų žemės ūkį. Nuosava žemė – apie 90 proc. Apie 40 proc. ūkininkų yra pensinio amžiaus, o iki 40 metų -15 proc.

Žemės ūkio bendrovės ir kitos įmonės – apie vieną tūkstantį, vidutinis dydis – 560 ha. Registruota apie 200 žemės ūkio kooperatinių bendrovių, tačiau nustatyta tvarka pripažintos – tik kelios dešimtys.

Ištekliai

Žemės ūkyje dirba daugiau kaip penktadalis kaimo užimtųjų. Aukštąjį ir aukštesnį išsilavinimą įgiję beveik 20 proc. kaimo gyventojų. Tai du kartus mažiau negu mieste.

Kaimo gyventojų pajamos yra penktadaliu mažesnės nei miesto. Kaime gimstamumas mažesnis, o mirtingumas didesnis negu mieste.
Žemės ūkio naudmenos – 3,4 mln. ha., iš jų nusausinta žemė – 78 proc.

Ariama žemė – 3 mln. ha, pievos ir ganyklos – 390 tūkst. ha.
2018 m. deklaravo žemės ūkio naudmenas 128 tūkst. pareiškėjų, deklaruota – 2,9 mln. ha. Vidutinis deklaruotas plotas – 23 ha.

Nepalankūs ūkininkauti plotai – 45 proc. Apleista žemė – 55 tūkst. ha. Nuosava žemė sudaro 95 proc. visos žemės ūkio paskirties žemės ploto. Ilgalaikio turto struktūroje žemė sudaro daugiau kaip 40 proc.

Registruotų traktorių skaičius šių metų pradžioje – 149 tūkst., javų kombainų – 14 tūkst.

Produkcija

2017 m. bendroji žemės ūkio produkcija siekė 2,53 mlrd. EUR. Produkcijos struktūra: augalininkystė – 62 proc., gyvulininkystė – 38 proc. Apie 70 % bendrosios produkcijos pagamina ūkininkų (šeimos) ūkiai. Apie 3 proc. produkcijos parduodama turguose.

2018 m.: viso pasėlių -2,2 mln. ha, iš jų apie 1,26 mln. ha arba 75% – grūdinės. Šalyje per keliolika metų labiausiai sumažėjo pluoštinių linų plotai, taip pat ženkliai sumažėjo cukrinių runkelių ir rugių plotai.

Sertifikuotas ekologinės gamybos plotas 2018 m. buvo 244 tūkst. ha (apie 7 proc. visų žemės ūkio naudmenų ploto). Ekologiškų ūkių – 2448. Vidutinis ūkio dydis – 100 ha.

Šių metų sausio 1 d. duomenimis: galvijų – 658 tūkst., iš jų pieninių veislių karvių – 257; kiaulių – 566 tūkst., avių – 163 tūkst., arklių ir ožkų – po 15 tūkst., vištų – 11 mln., kalakutų – 236 tūkst., ančių – 11 tūkst., žąsų – 8 tūkst., triušių – 41 tūkst., šinšilų – 24 tūkst., stručių – 250, sraigės – 5 mln., sliekai – 10 tonų…

Ūkių, laikančių karves, yra 36 tūkst. (vidutinis ūkis – 7 karvės). Per metus primelžiama 1,5 mln. t. pieno, vidutinis primilžis iš karvės – 5600 kg. Apie 80 proc. pieno gamina ūkininkų ūkiai.

Beveik 30 proc. perdirmimo įmonėse perdirbamo žalio pieno kiekio yra importuota (iš Latvijos ir Estijos).

Užsienio prekyba

Žemės ūkio ir maisto prekių užsienio prekybos balansas yra teigiamas nuo 2004 metų.

2017 m. eksportuota į 143 pasaulio šalis už 4,2 mlrd. EUR. (lietuviškos kilmės – už 3,6 mlrd. EUR arba 82 proc.). Daugiausia eksportuojama: javų, pieno produktų, tabako gaminių, žuvies produktų ir mėsos gaminių. Eksportas į ES – 66 proc. Daugiausia – į Latviją, Vokietiją, Lenkiją, Italiją, Nyderlandus.

Biudžetas

2018 m. asignavimai Žemės ūkio ministerijai – 1,05 mlrd. EUR, iš jų ES lėšos sudaro 78 proc. Lietuvai 2021–2027 m. tiesioginėms išmokoms planuojama skirti 3,344 mlrd. EUR ( + 5,8 proc. lyginant su 2014–2020 m.), Kaimo plėtros programai – 1,214 mlrd. EUR (– 26,2 proc.).

Žemdirbiai reikalauja, kad tiesioginės išmokos siektų ES vidurkį – 266 EUR/ha. 2013 m. Europos Vadovų Taryboje buvo sutarta, jog 2019 m. pabaigoje Lietuvos ūkininkai gaus ne mažiau nei 196 EUR/ha. Šiuo metu ūkininkai gauna 170 EUR/ha.

Žuvininkystė, miškininkystė, maisto pramonė

Sektoriuje dirba apie 10 tūkst. darbuotojų. Vidaus vandenys – 4 proc. šalies teritorijos (2,8 tūkst. ežerų, didesnių kaip 0,5 ha; 1,6 tūkst. tvenkinių ir 733 upės ilgesnės nei 10 km.).

Apie 8 tūkst. darbuotojų dirba miškų ūkyje ir 48 tūkst. – miško pramonėje. Apaugusi mišku miško žemė – 2,2 mln. ha (56 proc. – spygliuočiai).

Miškingumas – 34 proc. (40 % – privatūs miškai, vidutinis plotas 3,4 ha ). Saugomos teritorijos užima 15 proc. šalies teritorijos.
Maisto ir gėrimų gamyboje dirba daugiau kaip 40 tūkst. darbuotojų, veikia beveik tūkstantis įmonių.

Parengta pagal savaitraštį ŠIANDIEN./

Parašykite komentarą

Top