Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Prieš trisdešimt metų: Spaudos rūmų šturmas

Prieš trisdešimt metų: Spaudos rūmų šturmas


Romas BEIŠTRAKIS, laikraštis ŠIANDIEN

1991 m. sausio įvykiai yra giliai įsirėžę mano atmintyje. Budėti prie Seimo rūmų atvažiuodavau ir vienas, ir su žmona bei dviem mažametėmis dukromis. Labiausiai pamenu vienybės, buvimo kartu jėgos jausmą, laužų dūmų kvapą ir labai draugiškai, geraširdiškai ir taikiai nusiteikusius žmones.

Iš atminties išsitrynusius vaizdinius ir buvusius jausmus kartais atgaiviname namuose vartydami tuo metu darytas skaidres.
Sausio 11 dieną nuo pat ryto teko būti Vilniaus Spaudos rūmuose įsikūrusioje „Valstiečių laikraščio“ redakcijoje. Artėjant vidurdieniui nelauktai išgirdome neįprastą triukšmą.

Pro kabineto langą pamatėme, kad vienas iš įėjimų (kieme) į Rūmus yra šturmuojamas sovietų kareivių. Prie durų buvę žmonės bandė užtverti įėjimą, tačiau greit buvo brutaliai nustumti ir keliolika automatiniais ginklais ginkluotų sovietų kareivių įsiveržė į vidų.

Netrukus du įsiveržėliai atskubėjo į kabinetą, piktai paragino mus išeiti į koridorių ir palydėjo iki jo galo. Greitai čia buvo atvaryti ir kiti devintame aukšte buvę redakcijos darbuotojai. Kai visas aukštas buvo „išvalytas“, mūsų būrelį pasiliko saugoti vienas ginkluotas kareivis.

Buvo labai nejauku, slėgė nežinomybė kiek čia mus laikys ir, apskritai, kas bus toliau. Bandėme vienas kitą raminti ir guosti, dalintis įvairiausiais prisiminimais, o galiausiai pradėjome niūniuoti lietuviškas dainas. Laukimas buvo gana alinantis, todėl kai kurios moterys pasijuto blogai.

Naršėme savo kišenes (asmeninių daiktų neleido pasiimti iš kabinetų) ieškodami vaistų. Kažkuris iš redakcijos darbuotojų surado raminamųjų.
Maždaug po pusvalandžio (o gal ir ilgiau) kareivis mums liepė leistis laiptais žemyn. Palydėti iki pat centrinio Rūmų išėjimo galėjome kiek lengviau atsikvėpti, tačiau pirmame aukšte pamatyti vaizdai gerokai mus glumino.

Visur buvo prilaistyta vandens, jautėsi benzino tvaikas, mėtėsi batai, suplėšytos striukės ir kiti daiktai, liudijantys apie buvusį Rūmų gynėjų ir sovietų kareivių susirėmimą.

Lauke prie pat išėjimo stovėjo keletas šarvuočių ir tankų, daugybė sovietų kareivių, o Rūmų fasade matėsi kulkų padarytos žymės. Prie Rūmų ir pakeliui į juos žiojėjo žaliose vejose likę tankų vikšrų žymės, mėtėsi jų išgriauti atitvarai prie gatvių…


Sovietų kariškiai, naudodami šaunamuosius ginklus, Spaudos rūmus užgrobė sausio 11 d. vidurdienį. Keli žmonės buvo išvežti į ligoninę su šautinėmis žaizdomis, keli (tarp jų ir moterys) sumušti ir kitaip sužaloti.

Parašykite komentarą

Top