Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Seimas svarstys su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES susijusius projektus

Seimas svarstys su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES susijusius projektus

Užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius Seimui pristatė teisės aktų projektus, susijusius su Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimu iš Europos Sąjungos (ES).

Pasak ministro, teisės aktų pakeitimai teikiami siekiant reglamentuoti JK piliečių ir jų šeimos narių, tiek gyvenančių Lietuvos Respublikoje, tiek atvykstančių į Lietuvos Respubliką po JK išstojimo iš ES dienos, teisinę padėtį.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisų projektais Nr. XIIIP-3285 ir Nr. XIIIP-3286, siekiant išvengti neigiamų teisinių ir praktinių pasekmių JK piliečiams, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jiems netekus ES piliečio statuso nuo JK išstojimo iš ES dienos be susitarimo, projekte siūloma nustatyti 9 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, kurio metu JK piliečiai ir jų šeimos nariai galėtų pasikeisti iki JK išstojimo iš ES dienos išduotus dokumentus, patvirtinančius ES valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Numatoma reglamentuoti atskirą pagrindą leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduoti JK piliečiams, kurie ketina dirbti ar užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, ir taikyti palankesnes leidimų laikinai gyventi išdavimo sąlygas.

JK piliečiams siūloma išduoti iki 3 metų galiojantį leidimą laikinai gyventi, jeigu jie būtų įdarbinami pagal darbo sutartį, atvyktų užsiimti verslu ar kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, numatoma, kad jie galėtų atvykti kartu su šeima.

JK piliečiams siūloma netaikyti reikalavimo gauti leidimą dirbti. Leidimas laikinai gyventi verslo pagrindu JK piliečiui būtų išduodamas, jeigu jis yra įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje (bendrosios leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygos – turėti sveikatos draudimą, lėšų pragyventi ir kt. – jiems būtų taikomos).

Numatoma, kad leidimas laikinai gyventi galėtų būti naikinamas, jeigu užsienietis tapo bedarbiu ilgiau negu 3 mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį.

Lydimaisiais socialinės srities teisės aktų projektais siūloma JK piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatyti teisę pasinaudoti Lietuvoje veikiančia neįgaliųjų socialinės integracijos sistema, kurią sudaro medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių nustatymas, tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas specialiesiems poreikiams tenkinti bei užtikrinama teisė gauti šalpos išmokas.

Taip pat siūloma reglamentuoti teisę gauti išmokas vaikams, laidojimo pašalpą ir piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams.
Be to, siūloma nustatyti, kad iki JK išstojimo iš ES JK dienos įgytas pensijų socialinio draudimo stažas būtų įskaitomas koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Tai leistų užtikrinti, kad nustatant teisę į pensiją bus atsižvelgta į JK iki išstojimo iš ES dienos įgytą stažą ir asmuo neprarastų įgytų teisių į pensiją.

Pasak ministro, tokia nuostata ypač aktuali Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie dirbo JK gana ilgą laiką ir be draudimo laikotarpių sumavimo principo gali neįgyti teisės į socialinio draudimo pensiją Lietuvoje.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisų projektams Nr. XIIIP-3285 ir Nr. XIIIP-3286 ir lydimiesiems projektams – Išmokų vaikams įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3287, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3288, Paramos mirties atveju įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3289, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3290, Šalpos pensijų įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3291, Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3292 ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisų projektui Nr. XIIIP-3293 – po pateikimo vienbalsiai pritarė 86 Seimo nariai.

Taip pat bendru sutarimu pritarta Vyriausybės siūlymui šiuos projektus svarstyti skubos tvarka – balandžio 9 d.

siandien.info, lrs.lt

Parašykite komentarą

Top