Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Vyriausybė 2021 metais skolinsis daugiau kaip 5 milijardus eurų

Vyriausybė 2021 metais skolinsis daugiau kaip 5 milijardus eurų

www.siandien.info
Vyriausybė 2021 metais planuoja skolintis apie 5.141 mln. eurų. Dalį lėšų planuojama pasiskolinti vidaus rinkoje išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius – apie 1.936 mln. eurų, kitą dalį – skolinantis užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas – apie 2.700 mln. eurų.

Taip pat apie 505 mln. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų ir Europos Sąjungos pagal Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE). Valstybės biudžeto srautams valdyti
gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius.

Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2021 metais bus finansuojamos iš 2020 metais sukaupto lėšų likučio – apie 1.786 mln. eurų bei iš grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų – 54 mln. eurų.


Prognozuojamas finansavimo poreikis 2021 metais sudarys apie 6.580 mln. eurų. Didžiausią lėšų poreikio dalį sudarys bendro valstybės biudžeto deficito finansavimas – apie 3.177 mln. eurų, iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 2.522 mln. eurų, o Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės paramos lėšų neigiamam balansui – apie 655 mln. eurų. Apie 2.147 mln. eurų bus skirta skolai grąžinti, iš jų vidaus skolai grąžinti – 1.013 mln. eurų ir užsienio skolai grąžinti – 1.133 mln. eurų.

Didžiausią dalį užsienio skolos grąžinimų sudaro 2021 metų kovą išperkama 988 mln. eurų euroobligacijų emisija, kurios išpirkimui lėšos sukauptos 2020 metais. 2021 metais dalį lėšų poreikio sudarys išankstinis 1.141 mln. eurų lėšų kaupimas euroobligacijų emisijai 2022 metų vasarį išpirkti. 115 mln. eurų planuojama suteikti paskolų juridiniams asmenins, kurie įgyvendina investicijų projektus, finansuojamus 2014–2020 m. Europos Sąjungos lėšomis, ir Viešųjų investicijų plėtros agentūrai projektui „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ finansuoti.


Taip pat apie 400 mln. eurų bus skirta 2022 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui užtikrinti.
Vyriausybės lėšų poreikio struktūra 2021 metais (mlrd. eurų)
Vyriausybės finansavimo struktūra 2021 metais (mlrd. eurų)
Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2021 metų pabaigoje sudarys apie 25.454 mln. eurų, arba 50,2 procento prognozuojamo 2021 metų bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP).

Prognozuojamas grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis siekia 3.057 mln. eurų, tačiau įvertinus rizikos veiksnius, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) įsipareigojimais ir galimu didesniu Europos Sąjungos ir kitos paramos lėšų neigiamu disbalansu, nustatomas 4.527 mln. eurų
grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas.

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2021 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus nustatytas limitas – 25 mln. eurų. 2021 metais valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos gali pasirašyti paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, suteikiančius teisę skolintis ne daugiau kaip 37 mln. eurų.

Planuojama, kad 2021 metais valstybės garantijos galės būti teikiamos už garantijų institucijų prisiimtus skolinius įsipareigojimus (limitas – 777 mln. eurų), studentams suteikiamas paskolas (limitas – 101 mln. eurų), paskolas, teikiamas valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti (limitas – 345 mln. eurų), paskolas ir ne nuosavybės vertybinius popierius, naudojamus ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir verslo finansiniam
likvidumui didinti (limitas – 500 mln. eurų). Įsipareigojimai dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms ir Europos komisijai planuojama sudarys apie 140 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2021 metais valstybės garantuotos skolos ir BVP santykis sudarys apie 2,7 procento (nustatyta riba – 5 proc.) prognozuojamo 2021 metų BVP ir nekels rizikos valstybės finansams

Parašykite komentarą

Top