Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Aiškėja naujos valstybės valdomos įmonės ,,Valstybinių miškų urėdija” filialai

Aiškėja naujos valstybės valdomos įmonės ,,Valstybinių miškų urėdija” filialai

Raseinių miškų urėdija įkurta 1919 metais. Gintauto Kniukštos nuotr.

,,2018 m. sausį, užbaigus 42 valstybės įmonių miškų urėdijų prijungimo prie VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto procesą ir suformavus naują valstybės valdomą įmonę Valstybinių miškų urėdiją, prasidės kitas šios institucinės pertvarkos etapas – miškų ūkio veiklos optimizavimas įmonės viduje”,- pranešė Aplinkos ministerija,

Šio etapo metu per 2018 metus numatoma sumažinti įmonės filialų skaičių nuo 42 iki 26.

„Karštas diskusijas visuomenėje jau dabar kelia klausimas, kurgi bus tų 26 filialų centrai. Tais atvejais, kai filialai bus formuojami dabartinių atskirų didesniųjų miškų urėdijų pagrindu, centrus siūloma palikti tose pačiose vietose, kur yra dabartinių miškų urėdijų centrai, – aiškina aplinkos viceministras Martynas Norbutas. – Sudėtingesnis klausimas bus formuojant į filialus sujungiant 2-3 dabartines miškų urėdijas. Čia galutinis atsakymas paaiškės jau kitąmet, kai VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdyba priims atitinkamus sprendimus“.

Tačiau Aplinkos ministerija, kaip visos šios institucinės pertvarkos iniciatorius ir pagrindinis organizatorius, taip pat turi savo pasiūlymus dėl tinkamiausių vietų šiems centrams parinkimo.

Sudėtingesnis klausimas bus formuojant į filialus sujungiant 2-3 dabartines miškų urėdijas.

Šie pasiūlymai dėl Valstybinių miškų urėdijos filialų centrų po įmonės veiklos optimizavimo parengti kompleksiškai įvertinus visą eilę kriterijų:
•specialusis statusas (mokomoji, eksperimentinė urėdija ir pan.) ir tam turima infrastruktūra;
•tinkamumas centrui regioninės politikos įgyvendinimo požiūriu;
•materialinė bazė (administracinio pastato būklė ir miškų ūkio technikos saugojimui/priežiūrai/remontui turimas nekilnojamasis turtas);
•atstumas iki girininkijų;
•urėdijos/filialo valdomų valstybinės reikšmės miškų plotas;
•miško kirtimų apimtis;
•ilgalaikis turtas;
•nuosavas kapitalas.

Aplinkos ministerijos nuomone,  šių kriterijų svoris nėra vienodas: vieni jų svarbesni pačiai miškų ūkio veiklai racionaliau organizuoti, kiti – bendrajai šalies politikai įgyvendinti. Atitinkamai, formuluojant pasiūlymus ir buvo ieškoma balanso bei žvelgiama ne vien siaurai iš miškų ūkio organizavimo perspektyvos.

verslaspolitika.lt

Parašykite komentarą

Top