Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Gintautas Kniukšta. Apie valdžios smurtą prie Seimo (1)

Gintautas Kniukšta. Apie valdžios smurtą prie Seimo (1)

Gintautas KNIUKŠTA, laikraštis ŠIANDIEN

 Sunku rasti tinkamus žodžius tam, ką išgyvenau rugpjūčio 10 dienos vakarą prie Seimo rūmų irką jaučiu dabar, šią naktį, rašydamas šiuos žodžius. Tiesa, tą jau kartą esu patyręs, išgyvenęs, tačiau tuomet buvo mano tautos kova  už nepriklausomybę, o kas vyksta šiandien?

…Tai įvyko akimirksniu: nuo galvos iki kojų ginkluoti, su skydais ir lazdomis juodos žmogystos —robotai pajuda link taikių, prie Seimo vartų stovinčių  žmonių.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Pasipila akmenų kruša,   matau, kaip prie sienos atsirėmusi  į sieną, akimirksniu  ant žemės krenta jaunutė policininkė, puolu prie jos, tačiau anksčiau jos atsiranda  tokia pat jaunutė  šviesiaplaukė jos kolegė. Ji ištiesia ranką ir rodo, kad mano pagalba nereikalinga.     

 Sužeistai policininkei  iš galvos per veidą teka kraujas, ji verkia,  prašo  jos nefotogruoti, rankomis susiėmusi už galvos tiesiog  rauda: “Už ką mane taip, aš juk nieko niekam blogo   nepadariau”…

Girdžiu greitosios pagalbos sirenas, juodieji robotai  atstumia taikius mano tautiečius tolėliau, į kitą gatvęs pusę,  bet žmonės dar ir dar, galima sakyti tūkstančius kartus   apeliuoja į jų sąžinę: vyrai, prieš ką jūs, prieš beginklius žmones…

Tiesiog ant kelių klaupiasi prieš juos…. Su Lietuvos vėliava rankose.  Klaupiasi ant kelių prieš savo tautiečius,  

Bet jie nieko  negirdi, jie robotai, jie aklai vykdo komandą. Nė vienas iš jų nenusiėmė tų šarvų ir neperėjo  į tautos pusę.

Visi kartu bandome dainuoti ‘Laisvę”. Dainuojame, tačiau jaučiu, kaip kaupiasi ašaros akyse.  Ne, negaliu dainuoti,  Čia ne laisvė, čia mano tautos naikinimas.

 Kas davė komandą pulti taikius žmones stovinčius prie Seimo vartų? Kodėl neatėjo su jais pasikalbėti tie, kurie šiandien jaučiasi didžiavyriai ten, už storų tų Seimo sienų?

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Nepykit, bet gėda už jus:  bijote saujelės neginkluotų žmonių, kurie tik nori išsakyti savo nuomonę ir prašote policijos pagalbos?

Mačiau ir girdėjau, kaip su žmonėmis  kalbėjo Seimo vicepirmininkas P. Saudargas:

_ Kuriai jūs partijai priklausote? –

_Kuriai partijai? Mes valdome valstybę…

Gal jūs jau nebevaldykite šitos valstybės. Po šių įvykių turi trauktis iš pareigų ir I. Šimonytė, ir generalinis komisaras R.. Požėla. Gėda komisare, gėda:  sėdite minkštam krėsle, apsuptas dvimetrinių ąžuolų,  o į karą siunčiate moteris, jaunas merginas…

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Ar jos tą vakąra privalėjo stovėjo prie Seimo vartų ir gintis tuos, kurie save vadina tautos atsova, bet  bijo savo tautos?

Parašykite komentarą

Top