Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Kurs ateities Lietuvą

Kurs ateities Lietuvą

Vyriausybė Seimui pateikė artimiausių mėnesių darbus ir įstatymų projektus, kurie yra būtini kuriant ateities Lietuvą.

„Teikdama Seimui įstatymų projektus, Vyriausybė ir toliau nuosekliai bei atsakingai siekia mažinti socialinę atskirtį, gerinti valstybės teikiamas paslaugas, spręsti šešėlinės ekonomikos, korupcijos, šeimų saugumo, orios senatvės ir klimato kaitos problemas“, – sakė premjerą pavaduojantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Šioje rudens sesijoje Vyriausybė Seimui siūlo svarstyti 144 įstatymų projektų paketus, iš jų pusė jau yra pasiekę Seimą. Panašus skaičius Seimui buvo pateiktas ir pavasario sesijai, priimta 86.

Antradienį prasidedančioje rudens Seimo sesijoje labai daug itin svarbių projektų, iš jų 4 įstatymų projektų paketai susiję su šešėlinės ekonomikos mažinimu; 41 įstatymų projektų paketas įgyvendina Vyriausybės programos nuostatas; 11 įstatymų projektų paketų susiję su valstybės biudžeto ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų tvirtinimu; 28 įstatymų projektų paketai susiję su Europos Sąjungos teisės perkėlimu ir įgyvendinimu; taip pat teikiama nemažai projektų, įgyvendinančių Konstitucinio Teismo nutarimus, Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.

Kaip ir kiekvieną rudenį, vienas iš svarbiausių Vyriausybės ir Seimo darbų ̶ patvirtinti valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

Visi iki šiol šios Vyriausybės rengti biudžetai buvo maksimaliai orientuoti į socialinę gerovę, siekiant didinti gyventojų pajamas, mažinti turtinę atskirtį, atsakingai tvarkyti valstybės finansus. PNPD atsisakymas, vaiko pinigų įvedimas ir nuoseklus didinimas, mokesčių naštos mažinimas, nuoseklus pensijų didinimas ir viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio kėlimas – tai tik keli iš daugelio priimtų sprendimų. Šios krypties Vyriausybė laikysis teikdama ir 2020 m. valstybės biudžeto projektą.

Vyriausybė siūlo didinti vaiko pinigus ir papildomas išmokas, užtikrinti būtinų paslaugų mažas pajamas gaunantiems asmenims prieinamumą, atsisakyti pacientų priemokos ir kompensuoti visą vaistų kainą senjorams bei neįgaliesiems, – ir tai tik dalis priemonių, kurias siekiama įgyvendinti artimiausiu metu.

Kartu su biudžetu Vyriausybė siūlys keisti ir savivaldybių finansavimą, jį aiškiai skiriant regionų plėtrai.

Šešėlinės ekonomikos mažinimas – vienas svarbiausių Vyriausybės darbų rudens sesijoje. Tuo tikslu Seimui bus teikiami įstatymai, susiję su šešėlinės ekonomikos mažinimu transporto, statybų ir paslaugų sektoriuose.
Siekiant didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir tobulinti institucinę sąrangą, Vyriausybės siūlys Seimui pritarti pateiktam svarstyti Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo projektui, kuriame numatyta peržiūrėti Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldumo biudžetinių įstaigų funkcijas, atsisakyti perteklinių ir dubliuojamų funkcijų, konsoliduoti panašaus pobūdžio funkcijas ir optimizuoti šiai ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas.

Tęsiant švietimo ir mokslo sistemos reformą, Vyriausybė teiks Seimui svarstyti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys nustatyti naują studijų finansavimo modelį, siekiant užtikrinti, kad skiriamas finansavimas ne tik padengtų būtinąsias studijų išlaidas, bet ir skatintų aukštųjų mokyklų veiklos pažangą, garantuojančią studijų kokybę ir mokslinę kompetenciją, bei taip pat įvesti nemokamas bakalauro studijas.

Rudens sesijoje Vyriausybė teiks Seimui tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją, kuria bus nustatytos ilgalaikės valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai. Pagal koncepciją parengtas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas bus pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas ir vienas pagrindinių šalies vystymosi dokumentų iki 2050 metų.

Seimui taip pat bus teikiama svarstyti Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija iki 2030 metų. Joje įtvirtinti įpareigojimai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį.

Aplinkosaugos srityje Vyriausybė, siekdama, kad principas „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės principas būtų kuo veiksmingiau įgyvendinami, siūlys Seimui pritarti atsakomybės už nustatytų reikalavimų nesilaikymą ir apskaitos nevykdymą griežtinimui, savanoriškam pakuočių ženklinimui.
Siekiant užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą po 2025 metų, Vyriausybė siūlys Seimui svarstyti pakeitimus, kuriais bus įtvirtintas ilgalaikių pajėgumų mechanizmo Lietuvoje modelis.

Be kitų projektų, Vyriausybė taip pat siūlo Seimui priimti pavasario sesijoje pradėtus svarstyti Lobistinės veiklos, Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės, Turto civilinio konfiskavimo įstatymų projektus, skirtus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams išvadoms įgyvendinti.
Siekiant sudaryti prielaidas spartesnei inovacijų plėtrai valstybėje, Vyriausybė siūlys Seimui pritarti Inovacijų skatinimo fondo steigimui.

Šio fondo lėšos bus investuojamos skatinamosiomis finansinėmis priemonėmis į šia veikla užsiimančius ūkio subjektus, taip pat bus užtikrinamas ilgalaikis ir tvarus šios veiklos finansavimas.

siandien.info, lrv.lt

Parašykite komentarą

Top