Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Labanoro žygio rezoliucija

Labanoro žygio rezoliucija

www.siandien.info, laikraštis ŠIANDIEN

Šiandien Labanoro girioje vyko žygis ir diskusija”Mes mylime Lietuvos miškus, o tu?” Buvo priimta rezoliucija dėl Lietuvos miškų išsaugojimo.

.Lietuvos Respublikos gyventojams
Lietuvos Respublikos Prezidentui Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Rezoliucija

Dėl Lietuvos miškų išsaugojimo

Labanoras, 2020 m. rugsėjo 13 d.

Lietuvos miškai yra brangiausias mūsų turtas, priklausantis visiems Lietuvos žmonėms, todėl visi mes, Lietuvos gyventojai, turime teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl Lietuvos miškų likimo ir jų išsaugojimo ateities kartoms.

LR Seimas, Vyriausybė privalo atsižvelgti į visuomenės nuomonę dėl jos turto miškų valdymo, apsaugos bei naudojimo. Miškai turi teikti maksimalią daugiafunkcinę naudą visai visuomenei, bet ne vienai suinteresuotų asmenų grupei atstovaujančiai tik medienos pramonės interesus.

Dėl valstybinių miškų naudojimo būdo bei apimčių svarus žodis turi tekti vietos savivaldai ir bendruomenėms, kurių gyvenamoje aplinkoje yra konkretūs miškai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ciniškai ir arogantiškai, nesiskaitė su visuomenės nuomone dėl jos turto miškų naudojimo ir apsaugos, nevykdė savo programos įsipareigojimų mažinti plynųjų miško kirtimų apimtis, saugoti žmonių gyvenamąją aplinką, ekosistemas.

Pažeisdama teisėkūros atvirumo ir skaidrumo principus, bei konstitucinį teisinės valstybės principą, visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, tenkindama stambiosios medienos pramonės savininkų asmeninius interesus savo nutarimu penkiems metams net 15 proc. padidino vidutines metines miškų kirtimų normas.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nevykdė LR Seimo rinkimų programos ir pažadų, neatsižvelgė į vietos bendruomenių nuomonę dėl jų gyvenamojoje aplinkoje esančių miškų naudojimo būdo ir apimčių, nesilaikė savo rinkiminių pažadų iki 30 proc. sumažinti didžiausią žalą miškams darančius plynuosius miško kirtimus, atstovavo ne Lietuvos visuomenės interesus, bet tenkino stambiosios medienos pramonės savininkų asmeninius interesus.

Pažymėtina, kad LR Konstitucijos laikymasis yra esminis teisinės valstybės elementas. Jis turi užtikrinti, kad jokie partiniai dariniai ar suinteresuotos grupės negalėtų priimti sprendimų, kurie būtų šališki ir nenaudingi visuomenei.

2017 m. liepos 11 d. Lietuvos valstiečių – žaliųjų sąjunga, vykdydama stambiojo medienos verslo grupuočių užsakymus, sudariusi neteisėtą sandorį su Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija dėl šildymo PVM lengvatos, pažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstituciją tikro to žodžio prasme pardavė Lietuvos miškus stambiosios medienos pramonės interesams atstovaujančioms verslo grupuotėms.

Lietuvos miškų, Saugomų teritorijų, urėdijų sunaikinimo reformą laimėjo suinteresuota stambiųjų medienos pramonės savininkų grupė, o LR Seimo nariai, balsavę už antikonstitucinį įstatymą, ciniškai pažeidė LR Konstituciją.

Jie pamynė Seimo nario priesaiką, priėmė antikonstitucinį įstatymą, dėl kurio buvo įvestas teisinis neapibrėžtumas, atvėręs kelią valdžioje esančių asmenų korupcijai ir piktnaudžiavimui, sudarė sąlygas grupei suinteresuotų asmenų įsigyti medieną iš valstybinių miškų išskirtinėmis sąlygomis valstybės biudžeto sąskaita, tuo valstybės biudžetui kiekvienais metais padarant iki 100 mln. Eur žalą.

Neskaidri, nekompetentinga antikonstitucinė ir nusikalstama miškų reforma, pradėta 2016 -2020 m. Seimo valstiečių – žaliųjų ir konservatorių daugumos, tai tik didelių galimų neigiamų pokyčių Lietuvos miškuose pradžia. Šimtą metų miškus saugojusios ir puoselėjusios miškų urėdijos buvo sunaikintos.

Miškininkai, miškams atidavę didžiąją savo gyvenimo dalį, gražiausius gyvenimo metus aukščiausiųjų šalies pareigūnų, pamynusių Konstituciją ir praradusių žmoniškumą, buvo pažeminti, išniekinti, apšmeižti ir išmesti iš darbo. Virš 1000 nieko nekaltų miškininkų regionuose buvo tiesiog išmesti iš darbo.

Jie tapo bedarbiais, pašalpų prašytojais ar emigrantais. Tai ką miškininkai kūrė ilgus metus, verslo grupuočių valdomų korumpuotų politinių partijų, gali būti sunaikinta artimiausiu metu.

Mes, 2020 m. rugsėjo 13 d. Labanoro žygio dalyviai ir kandidatai į 2020 – 2024 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimą, reikalaujame:

 1. Lietuvos miškai atlieka labai daug įvairių ekologinių, socialinių ir kitų funkcijų, svarbių visai visuomenei, todėl į sprendimų susijusių su Lietuvos miškų valdymu, daugiafunkciniu naudojimu, priežiūra, apsauga, priėmimo procesus aktyviai įtraukti plačiąją visuomenę
  2. Užtikrinti, kad Lietuvos miškai teiktų maksimalią daugiafunkcinę naudą visuomenei ir valstybei, bet ne vienai suinteresuotų asmenų grupei atstovaujančiai tik medienos pramonės interesus. Panaikinti prekybos mediena iš valstybinių miškų tvarkos nuostatas, sudarančias išskirtines sąlygas grupei suinteresuotų asmenų įsigyti medieną iš valstybinių miškų valstybės ir kitų rinkos dalyvių sąskaita.
 2. Visose Lietuvos saugomose teritorijose, įskaitant ES saugomo tinklo ,,Natūra 2000“ teritorijas, sustabdyti kirtimus tol, kol su suinteresuotomis visuomenės grupėmis, mokslininkais, miškininkais nebus suderinta visuose Lietuvos miškuose kirtimų tvarka, apimtys ir būdai, bus priimti miškų kirtimo apimtis ir tvarką reglamentuojantys teisės aktai.
  Minint Lietuvos draustinių įkūrimo 60-metį, kurių pagrindu vėliau įkurti regioniniai ir nacionaliniai parkai, atkurti buvusį draustinių plotą, išbraukiant iš jo kirtavietes ir vietoj jų įtraukiant naujus, dar išlikusius, natūralius, brandžius miškus.
 • Viso paveldo (tiek gamtos, tiek kultūros) valdymą perduoti Prezidentūrai pavaldžiai naujai institucijai, sustiprinti saugomų teritorijų direkcijas, suteikti joms daugiau galių, kad be saugomų teritorijų direkcijos leidimo nebūtų nukirstas nė vienas medis;
 • Atsisakyti „kompleksinės miškų paskirties“ saugomose teritorijose, nes akivaizdu, kad ta pati teritorija negali tarnauti ir rekreacijai, ir gamtosaugai, ir pramonei. Šioms sritims turi tarnauti atskiri miškai, todėl būtina tai aiškiai reglamentuoti teritorijų planavimo dokumentais.
 • Užbaigti Labanoro girios prijungimo prie nacionalinio parko procesą, kuris buvo numatytas 2018 metais Vyriausybės nutarimu, bet buvo sustabdytas dabartinio Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos.
 • Numatyti, kad visiškai nekertamų miškų plotas būtų ne 1 procentas, kaip dabar, o bent 15 proc., įtraukiant ir visus II grupės miškus ir suteikiant visuomenei šiuose plotuose lankytis, naudoti pažintiniais tikslais, miško terapijai ir pan. Tuo tikslu tokie nekertamų miškų masyvai turi būti kuo arčiau žmonių, t.y. kiekvienoje savivaldybėje.
  4. Nedelsiant atšaukti 2018 m. rugpjūčio 8 d. priimtą LR Vyriausybės nutarimą 6 proc. didinti vidutinę metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą.
 • 5 . Aplinkos ministerijai toliau ginant išskirtinai medienos pramonės interesus, svarstyti šios ministerijos panaikinimo ir Miškų bei saugomų teritorijų ministerijos atkūrimo galimybes
 • Kreipiamės į generalinę prokuratūrą ir reikalaujame pradėti tyrimą dėl stambiosios medienos pramonės verslo grupių, su tuo susijusių politikų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio, neteisėtos įtakos Seimo nariams siekiant suinteresuotoms stambiojo medienos verslo grupėms ir susijusiems asmenims išskirtinių sąlygų, palankių sprendimų valstybinių miškų užvaldymo, miškų naudojimo bei prekybos mediena išskirtinėmis sąlygomis iš valstybinių miškų srityse.
 • Atkurti teisingumą, panaikinti antikonstitucinį miškų urėdijų sunaikinimo įstatymą, atkurti neteisėtai sunaikintas miškų urėdijas ir sugrąžinti į darbą visus neteisėtai atleistus miškininkus.
 • Pareikalauti atsakomybės ir padarytos žalos atlyginimo iš LR Seimo narių pažeidusių LR Konstituciją bei kitų atsakingų asmenų priėmusių neteisėtus sprendimus sunaikinant pelningai dirbusias, miškus prižiūrėjusias ir saugojusias Lietuvos miškus urėdijas.
 • 2020 m rugsėjo Labanoro žygio dalyviai, kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 -2024 m. kadenciją.

Parašykite komentarą

Top