Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Laikraštis ŠIANDIEN. Alytiškiai laukia  bendruomenės centro Adventinės vakaronės

Laikraštis ŠIANDIEN. Alytiškiai laukia  bendruomenės centro Adventinės vakaronės

www.siandien.info, laikraštis ŠIANDIEN

ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVĖ LORETA TRAINAVIČIENĖ ATSAKO Į LAIKRAŠČIO ŠIANDIEN KLAUSIMUS

Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė Loreta Trainavičienė: „Alytaus miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijoje  suplanuota daugiau kaip 1,2 mln. eurų suma.” Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Gerbiama direktore, kaip Jus pristatyti ŠIANDIEN skaitytojams? Žinau, kad Jūsų šeima garsėja didele meile gyvūnams… 

Pirmiausiai esu daugiavaikė mama ir šeima man visada yra pirmoje vietoje. Tiesa, visi trys vaikai jau pilnamečiai ir aš didžiuojuosi, kad pavyko suderinti keletą svarbių gyvenimo sričių: puoselėti darnią šeimą, turėti mylimą laisvalaikio praleidimą ir sėkmingai vykdyti darbinę veiklą.

Kadangi vaikai jau pradėjo savarankiškus gyvenimo kelius, su vyru nusprendėme “nekentėti dėl tuščio lizdo sindromo” ir šiuo metu mūsų namuose auga trys medžiokliniai šunys – Overnės brakas Peek-a-Pijou bei Šv. Huberto skalikai (kitaip dar žinomi kaip bladhaundai) Bacardi Black ir Aslan. Šios veislės Lietuvoje yra itin retos, tiek Overnės brakų, tiek bladhaundų galima suskaičiuoti ant rankų pirštų.

Kadangi tai medžiokliniai šunys, daug laiko praleidžiame tobulindami jų prigimtinius instinktus. Peek-a-Pijou yra paukštšunis, jam kiekvieną dieną būtina nulėkti ilgas distancijas iki 5-10 km. Taip pat jis yra mokomas dalyvauti paukščių medžioklėse. Bladhaundai yra kraujasekiai, aptikę įdomų pėdsaką jie gali nubėgti ne vieną kilometrą, todėl stengiamės tobulinti šiuos jų įgūdžius, dalyvaujame kraujasekystės mokymuose.

Tenka dalyvauti ir Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje vykstančiose šunų parodose, kad gauti kompetentingų teisėjų įvertinimus, sulaukti pastabų ar komplimentų, pamatyti kitus šunis. Todėl drąsiai galiu pasakyti, kad mano laisvalaikis yra gan aktyvus, neleidžia užsisėdėti, verčia domėtis naujais dalykais ir patirti naujų įspūdžių, kurie kardinaliai skiriasi nuo kasdieninės darbinės veiklos.

Ar sunku būti bendruomenės centro vadove, kokios veiklos sritys Jums arčiausiai širdies?

Manau, kad būti vadovu nėra sunkumas. Tai yra atsakomybė. Atsakomybė prieš organizacijos komandą, kuri kuria paslaugas, atsakomybė prieš bendruomenę, kuri turi savo lūkesčius, atsakomybė prieš steigėjus, kurie formuluoja įstaigos veiklos užduotis.

Didžiausias sunkumas greičiausiai yra atrasti pusiausvyrą, kad išlaikyti komandos pasitenkinimą savo darbu atliepiant bendruomenės lūkesčius, bendruomenės pasitenkinimą teikiant jiems tinkamas ir reikalingas paslaugas, steigėjų pasitenkinimą vykdant iškeltas užduotis. Ir visos veiklos ar paslaugos, vykdomos Bendruomenės centre, man yra vienodai artimos.

Bendruomenė apjungia – įstaigoje teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai, veikia du vaikų dienos centrai, atviras jaunimo centras „Be rėmų“ ir Atvira jaunimo erdvė, dirba gatvės darbuotojai su jaunimu gatvėje.

 Bendruomenės centre vykstantys renginiai, įvairaus pobūdžio veiklos, apimančios įvairaus amžiaus grupes, leidžia vieniems kitus geriau pažinti. Renginių pasiruošimo metu jaunimas daug bendrauja teikdami pagalbą vyresnio amžiaus bendruomenės nariams, vyksta komunikacija, išgirstama ir mokomasi įsiklausyti į kito nuomonę, pasikeičiama sukaupta patirtimi.

Tiek vieni, tiek kiti įgyja savotiškos patirties. Senjorai visada džiaugiasi jaunimo pagalba, jų energija, papokštavimais, o jaunimas noriai ir motyvuotai pagelbsti. Kartų susitikimas ir tradicijų perdavimas iš kartos į kartą labai svarbus ir reikšmingas mūsų lankytojams. Būdama tokių skirtingų veiklų ir žmonių apsuptyje pati augu savo vidumi.

 Pirmoji ponia Diana Nausėdienė neseniai lankėsi VšĮ „Gerumo skraistė“ dienos užimtumo centre, teikiančiame socialines paslaugas senjorams, asmenims su negalia ir laikinai darbingumo netekusiems žmonėms. Alytiškiai sako, kad tokie žinomų žmonių vizitai teikia jiems daug džiaugsmo. Kokios paramos Jūsų vadovaujamas centras sulaukia iš miesto savivaldybės, tarybos narių. Ar jiems pakankamai rūpi bendruomenių reikalai? 

Alytaus miesto bendruomenės centro steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, todėl įstaigos patalpos ir dalies darbuotojų darbo užmokestis finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis. Kadangi patalpos išlaikomos savivaldybės biudžeto lėšomis, Bendruomenės centre veiklas vykdančioms organizacijoms nereikia rūpintis patalpų išlaikymu. Jos dalyvauja įvairiose programose, kurias finansuoja savivaldybė, tokiu būdu gali teikti nemokamas paslaugas savo organizacijų nariams.

Alytuje jau įžiebta Kalėdų eglė. Alytaus miesto savivaldybės nuotrauka.

Organizacijose lankosi bei renginiuose dalyvauja ir savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai, nes turbūt visi mes turime pagyvenusių ar tam tikrą negalią turinčių artimųjų, kuriems mūsų vykdomos veiklos, paslaugos yra reikalingos ir naudingos. Aktyvūs bendruomenės nariai dažnai dalyvauja įvairiose savivaldybės komisijose, darbo grupėse, jų atsiklausiama, kai sprendžiami su bendruomene susiję reikalai. Bendruomenes puikiai atstovauja ir seniūnaičiai, kurie yra arčiausiai žmonių.

Kas dešimtas 65-erių ir vyresnis Lietuvos gyventojas jaučiasi vienišas ir gyvena uždarą gyvenimą. Alytus – vienas iš šalies miestų, kuriame gyvena gana daug senjorų. Kaip  bendruomenės centras padeda įtraukti pagyvenusius žmones  į visuomenines veiklas?

Alytaus miesto bendruomenės centre veiklas vykdo 23 visuomeninės organizacijos bei 14  saviveiklos kolektyvų, nes įstaigoje yra 36 erdvės, skirtos nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti. Tarp visuomeninių organizacijų yra apjungiančių žmones su įvairiomis negaliomis, dažniausiai vyresnio amžiaus (diabetu, artritu, išsėtines skleroze sergančius ar turinčius judėjimo negalias), taip pat yra organizacijų, apjungiančių senjorus ir bočius.  Bendruomenės centre kuriamas socialinės, sociokultūrinės dienos užimtumo paslaugas gali pasirinkti visi miesto suaugusieji bendruomenės nariai pagal pomėgius ir galimybes.

Visos teikiamos paslaugos ir vykstančios veiklos yra nemokamos, reikalingos ir svarbios. Jas papildyti ir paįvairinti stengiamės rašydami įvairius projektus, atsižvelgdami į lankytojų norus, pageidavimus, galimybes.

Sonata Dumbliauskienė, MB „Kvėpavimas projektais” vadovė ir Loreta Trainavičienė. Alytaus miesto vietos veiklos grupė rengia 2023-2029 metų miesto plėtros strategiją. Nemažai pasiūlymų sulaukta iš viešojo sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų. Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos programos vaikams, jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla, telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys.

Vienoms centre veikiančioms organizacijoms padedame organizuoti renginius, kitus aprūpiname orgtechnika, suolais, stalais, ieškome finansavimo galimybių paremti kolektyvų išvykas į kitas bendruomenes, spausdiname padėkas, plakatus, skrajutes.

Manau, kad visos centre veikiančios organizacijos į savo veiklas pritraukia pakankamai vyresnio amžiaus žmonių, kurie čia atranda prasmingą laisvalaikio užimtumą, taip pat galimybes vykti į įvairias išvykas, dalyvauti edukacijose, šventėse, kituose renginiuose.

Kiekvienais metais Alytaus miesto bendruomenės centras organizuoja Adventinę vakaronę, kurios metu organizacijų nariai susirenka prie bendro stalo ir vaišina vieni kitus tradiciniais Kūčių patiekalais, atlieka tradicinius liaudies kūrinius, visus susirinkusius palaimina ir ramaus švenčių laukimo palinki kunigas.

Vasarą bendruomenės  centras pranešė, kad  prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – bei kitomis socialinių paslaugų įstaigomis Lietuvoje teiks kompleksines paslaugas šeimai. Kam konkrečiai šios paslaugos skirtos, kiek alytiškių šeimų pajus jų naudą? Kokius dar projektus išskirtumėte?

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes ar sunkumus. Alytaus miesto gyventojai informuojami ir konsultuojami apie teikiamas paslaugas šeimai Alytaus mieste vieno langelio principu – projekto dalyviai vienoje vietoje gauna aktualią informaciją, konsultacijas ir kitą šeimai reikalingą pagalbą. Aktyviai bendradarbiaujama su kitų miesto įstaigų darbuotojais, siekiant efektyvios pagalbos šeimai ir taip užtikrinant paslaugų kompleksiškumą.

 Atsižvelgiant į tai projekto veiklos yra nukreiptos į pagalbos šeimai teikimą. Todėl visose veiklose yra aiškus ugdomasis, šeimos stiprinimo aspektas, t. y. dalyvaujantieji projekto veiklose gauna naujų žinių ir įgūdžių, kurie tiesiogiai ar konkrečiai prisideda prie šeimai kylančių sunkumų įveikimo, pozityvios tėvystės metodų taikymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir pan.

Alytaus miesto šeimoms vieno langelio principu yra sudarytos galimybės gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę pagalbą, pozityvios tėvystės mokymus, individualias konsultacijas, mediacijos paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas bei vaikų priežiūros paslaugas tėvams, kuriems tekiamos kompleksinės paslaugos. Projektas tęsis iki 2029 metų, planuojama, kad paslaugas gaus ne mažiau kaip 1300 unikalių asmenų.

Alytaus miesto vietos veiklos grupė rengia 2023-2029 metų miesto plėtros strategiją. Kokių pasiūlymų sulaukėte iš viešojo sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų?

Rengiant Alytaus miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją, jau 2022 metų birželio-liepos mėnesiais buvo organizuoti susitikimai su seniūnaičiais ir bendruomenių nariais, siekiant kuo plačiau pristatyti bendruomenei strategijos rengimo eigą, išdiskutuoti tikslus, planuojamas veiklas, siekiamus rezultatus.

Susitikimai su bendruomene buvo organizuojami ir 2023 m. spalio-lapkričio mėnesiais, siekiant informuoti bendruomenės narius kuo arčiausiai jų gyvenamosios teritorijos, atliepiant jų socialinius iššūkius bei aptariant socialinio verslo kūrimo galimybes, siekiant pamatuoti socialinį poveikį miesto bendruomenėje.

Ar paaiškėjo naujos  strategijos finansavimo kryptys, kokias problemines sritis Alytaus mieste išskirtumėte, kiek preliminariai lėšų tam reikėtų?

Atlikta paslaugų poreikio ir tikslinių grupių apklausa, identifikuojanti pagrindines problemas Alytaus mieste, kurias ir sprendžia ši strategija. Susitikimų metu buvo identifikuotos tikslinės grupės ir galimos projektų idėjos: kūrybingumo skatinimas ir savanorystė; socialinių paslaugų kompleksinis teikimas ir įtraukties skatinimas atskirtyje esantiems senjorams; sociokultūrinės paslaugos ir socialinė integracija  mažiau galimybių turinčiam jaunimui; bendruomeninių paslaugų teikimas skirtingų poreikių turintiems socialiai pažeidžiamiems asmenims; socialinis verslas socialinėse dirbtuvėse, įdarbinant negalią turinčius jaunuolius ir pan.

Padėkos Alytaus miesto bendruomenės centrui, kuriame  veiklas vykdo 23 visuomeninės organizacijos bei 14  saviveiklos kolektyvų.

Alytaus miesto vietos plėtros strategijos kontekste visuomenės įsitraukimui į vietos problemų sprendimą didelę įtaką daro įvairių sričių (sveikatos, švietimo, kultūros ir kt.), o ypatingai socialinių iniciatyvų plėtra bei ekonominės situacijos ir užimtumo gerinimas. Alytaus miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijoje suplanuotas 1 tikslas „Stiprinti aktyvią, tvarią ir paveikią socialinę aplinką Alytaus mieste” ir 2 jo įgyvendinimo uždaviniai: plėtoti socialines paslaugas, skatinant gyventojų socialinę įtrauktį, atliepiant įvairių tikslinių grupių poreikius; skatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Jų pasiekimui suplanuota daugiau kaip 1,2 mln. eurų suma, skirta socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims: esamų socialinių paslaugų plėtrai ir naujų paslaugų kūrimui, sociokultūrinių iniciatyvų įgyvendinimui,  lygių galimybių užtikrinimui, socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, mokymams, konsultacijoms, savipagalbos grupėms. Strategijoje suplanuota, kad bus įtraukta 355 unikalių asmenų bei įkurtos 4 darbo vietos socialiniuose versluose. Strategijos įgyvendinimo trukmė – iki 2029 metų kovo mėnesio pabaigos.

Parengė Gintautas KNIUKŠTA

Parašykite komentarą

Top