Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Savaitraštis ŠIANDIEN. 2019 metai – Laikinosios sostinės atminimo metai

Savaitraštis ŠIANDIEN. 2019 metai – Laikinosios sostinės atminimo metai

    

Kauno miesto gyventojų skaičius ir jo tautinė sudėtis nuolat kito ir tebekinta. Prieš du šimtus metų Kaune gyveno tik pusantro tūkstančio gyventojų. Pirmasis 100 tūkst. gyventojų buvo fiksuojamas 1931 metais, o viršūnę pagal gyventojų skaičių pasiekė 1991 metais, kai jame gyveno 433 tūkst. gyventojų. Šiuo metu Kaunas gerokai išretėjęs, gyventojų skaičius jau nesiekia nei 300 tūkst. ir pagal šį rodiklį sugrįžo į 1969 metus. IX a. pabaigoje lietuviai sudarė tik apie šešis, 1923 m. – apie 60, o šiuo metu – 93 proc. miesto gyventojų. Kaune darniai sugyvena įvairių tautybių ir tikėjimų žmonės. Nuo 2004 m. veikia Kauno įvairių tautų kultūrų centras.
Kaune gyveno daug žymių žmonių. Tai net šeši Lietuvos valstybės vadovai – Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius, Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Vytautas Landsbergis, daug kitų istorinių asmenybių. Paminėtini legendinis lakūnas Steponas Darius, Maironis – kunigas ir rašytojas, poetai ir rašytojai – Vincas Mykolaitis Putinas, Balys Sruoga, Kazys Binkis, Salomėja Neris, Donatas Banionis – aktorius, Antanas Baranauskas – Žemaičių vyskupas, poetas, rašytojas, Edvardas Gudavičius – istorikas, Jurgis Mačiūnas – menininkas, Adomas Mickevičius – poetas, Ričardas Mikutavičius – kunigas, poetas, Liudvikas Zamenhofas – esperanto kalbos išradėjas ir daug kitų įžymybių. Kaunas turi Arvydą Sabonį ir kitų gyvų legendų.

Naujas savaitraščio ŠIANDIEN numeris jau prekyboje.

Parašykite komentarą

Top