Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > „Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota!“

„Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota!“

www.siandien.info, alkas.lt


Lietuviai stoja ginti prigimtinių šeimos vertybių, aktyvūs šalies piliečiai ėmė burti bendraminčius į „Didįjį šeimos gynimo maršą 2021“.

Šią didelę visuomeninę akciją ketinama surengti gegužės mėnesį. Tikslią dieną ketinama paskelbti artimiausiu metu. Numatoma, kad automobilių kolona važiuos iš Klaipėdos į Vilnių, o pakeliui prisijungs visų Lietuvos kraštų dalyviai. Kelionė baigsis Vingio parke kuriame bus surengtas Lietuvos vienybės ir protesto mitingas.

Maršo rengėjai kviečia visus neabejingus šalies ateičiai piliečius, visuomenines organizacijas, prisidėti prie protesto mitingo rengimo ir prašo kreipkitės telefonu 8 650 93100 arba rašyti elektroniniu paštu infoautoridas@gmail.com

Pasak vieno iš maršo rengėjų politiko, visuomenininko Artūro Orlausko „būtina ginti Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri skelbia, jog Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką“.

„Pavyzdžiui, į Konstitucijos 38 straipsnį, kuris skelbia, jog santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Būtent vyro ir moters. O dabar Lietuvoje vykdoma agresyvi antikonstitucinė propaganda, todėl taikaus maršo tikslas – atkreipti vertybėse pasiklydusios Seimo daugumos dėmesį, kad Tauta turi teisę ginti Konstitucijoje įtvirtintas mūsų vertybes. Tautos patvirtintas 1992 m. referendume“, – sako A. Orlauskas.

Visuomenininkas, bendrovės „Autoridas“ vadovas Raimondas Grinevičius paskelbė internetinę peticiją ir per trumpą laiką surinko 350 tūkst. parašų dėl Tomo Vytauto Raskevičiaus atstatydinimo iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų.

„Mes atsiriboję nuo visų politinių partijų, politinių judėjimų. Rengiamose taisyklėse aiškiai parašyta, kad griežtai draudžiama bus naudoti bet kokias politines atributikas, šūkius, agitacijas, nors norinčių buvo daug. Tačiau yra priimtas toks sprendimas, kadangi tai yra visuomenės renginys“, – sakė R. Grinevičius.

Maršo rengėjų tinklapyje www.seimusajudis.lt skelbiami pagrindiniai šios visuomeninės akcijos šūkiai: „Stipri šeima – stipri valstybė!“, „Šeima, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikai, turi būti ir bus apsaugota!“.

Pagrindinius maršo tikslus jo rengėjai įvardija taip: „Apginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Apginsime savo šeimas, vaikus, jaunimą, vaikų darželius ir mokyklas nuo prievarta brukamos išsigalvotų socialinių lyčių propagandos.

Vieningai pasisakysime prieš rengiamą Stambulo konvencijos ratifikavimą Seime, kuris uždraustų žodžio ir įsitikinimų laisvę, įteisintų totalią visuomenės minčių kontrolę ir bausmes už Konstitucijoje įtvirtintą teisę reikšti savo nuomonę ir tėvams auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Lietuva niekada neleis kraštutinėms mažumoms primesti visai visuomenei nepriimtino gyvenimo būdo, paniekinti Tautos tradicijų ir vertybių ir atsisakyti pagarba žmogaus orumui pagrįstos krikščioniškos civilizacijos moralės. Tai dabar ne tik šeimų, bet ir Lietuvos valstybės ateities ir išlikimo klausimas.“

Kovo 25 d. paskelbtoje „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021“ deklaracijoje be kita ko rašoma:

„Mes prieštaraujame:

 1. Valstybės institucijų, LGBT bendruomenių bei politinio korektiškumo pareigūnų už visuomenės lėšas vykdomam homoseksualumo ir translytiškumo skatinimui mokyklose. Laikome šią ideologiją kenksminga ir pavojinga ne tik Lietuvos mokykloms ir šeimoms, bet ir visai visuomeninio gyvenimo erdvei bei mūsų tautos ateičiai.
 2. Ankstyvam vaikų seksualizavimui pagal vienpusiškus, GENDER ideologija paremtus Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) standartus. Apginsime savo vaikus ir užtikrinsime, kad tėvai ir auklėtojai galėtų atsakingai perduoti žinias apie žmonių meilę ir prokreacijos grožį.
 3. Valstybės institucijų ir užsienio finansuojamų organizacijų daromam spaudimui dėl vadinamojo kultūrinio ir politinio korektiškumo taikymo visose visuomeninio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse. Remsime mokytojus, valstybės ir savivaldos tarnautojus, verslininkus, kitų profesijų atstovus, kovojančius su ideologiniu spaudimu ir genderizmo propaganda.
 4. Prisidengiant žmogaus teisių, tolerancijos, nediskriminavimo, kovos su smurtu ir vadinamosios neapykantos kalbos prevencijos šūkiais LGBT aktyvistų brukamoms, didžiajai visuomenės daliai nepriimtinoms programoms, tvirkinančioms vaikus, jaunimą ir suaugusius.
 5. GENDER ideologijos įteisinimui valstybės įstatymuose, kuris pažeistų esmines konstitucines piliečių teises ir neišvengiamai atvestų prie visiško moralinių normų nuosmukio ir natūralaus, sveiko šeimos, mokyklos ir visuomenės modelio sunaikinimo, keliančio grėsmę valstybės egzistavimui.

/…/ Raginame Lietuvos Respublikos Prezidentą, Konstitucinį Teismą, Seimo narius, Vyriausybę, savivaldybių tarybas, visuomenines organizacijas, verslą ir visus Lietuvos piliečius:

 1. Ryžtingai ginti Lietuvos šeimų teises bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytą teisinę ir visuomeninę tvarką. Pradėti darbus siekiant sustiprinti šeimos, kurią sudaro Mama, Tėtis ir Vaikas, apsaugą bei neatidėliojant imtis veiksmų, stabdančių genderistinę propagandą ir bet kokius bandymus vienos lyties santykius prilyginti Konstitucijoje įtvirtintai šeimos sampratai.
 2. Riboti ideologinio pobūdžio organizacijų, veikiančių prieš Lietuvos tautinius interesus ir diegiančių Lietuvos švietime, žiniasklaidoje ir viešajame gyvenime kenksmingus sprendimus, tvirkinančius vaikus ir jaunimą, įtaką.
 3. Kontroliuoti seksualinių mažumų organizacijų finansavimo šaltinius ir būdus, apriboti jų vykdomą visuomenės ir valstybės gyvenimo indoktrinaciją, pažeidžiančią kitų visuomenės grupių konstitucines teises.
 4. Valstybės lygmeniu patvirtinti nuostatas, užtikrinančias visuomenės, tėvų ir vaikų apsaugą nuo diskriminuojančio seksualinio auklėjimo, tos pačios lyties partnerysčių skatinimo ir tokių porų teisės įsivaikinti vaikus.
 5. Ryžtingai vykdyti Šeimos stiprinimo įstatymo nuostatas visose gyvenimo srityse.
 6. Išgyvendinti bet kokią galimybę, manipuliuojant „neapykantos kalbos“ ir mažumų teisėmis įvesti šalyje minčių kontrolės ir faktinės diktatūros teisinius mechanizmus, gresiančius Lietuvos valstybingumui ir demokratijai.“

Šią deklaraciją ketinama patvirtinti visų Vingio parke susirinkusių maršo dalyvių balsais.

Maršo rengėjai kviečia visus neabejingus šalies ateičiai piliečius, visuomenines organizacijas, prisidėti prie protesto mitingo rengimo ir prašo kreipkitės telefonu 8 650 93100 arba rašyti elektroniniu paštu infoautoridas@gmail.com

Parašykite komentarą

Top