Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė septynias rezoliucijas

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė septynias rezoliucijas

Balandžio 24–28 d. Seimo rūmuose posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija baigė posėdžių sesiją ir spaudos konferencijoje pristatė 7 rezoliucijas: „Dėl pilietybės išsaugojimo“,„Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tobulinimo“,„Dėl renginio „Pasaulio lietuvių vienybės diena – sujunkime Lietuvą“,„Dėl migracijos procesų valdymo ir grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų sudarymo“,„Dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos“,
„Dėl Lietuvos švietimo tarybos sudėties“,„Dėl Kultūros tarybos gairių“.

Komisijos pirmininkas Antanas Vinkus spaudos konferencijoje pažymėjo: „Tikiu, kad posėdžiai, kurių metu vyko aktyvios diskusijos svarbiausiais Lietuvos ir užsienio lietuviams klausimais, buvo naudingi ir linkiu, kad šitos diskusijos duotų konkrečių rezultatų Lietuvai ir visiems pasaulio lietuviams“.

Komisija ilgai diskutavo pilietybės išsaugojimo tema. Išklausiusi pranešimus, komisija atkreipė dėmesį į tai, kad yra pasiektas visuotinis politinis sutarimas, jog būtina teisiškai įtvirtinti gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą, kai yra įgyjama ir kitos valstybės pilietybė;

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 3 punkte jau yra įtvirtinta teisė asmenims, išvykusiems iš nepriklausomos Lietuvos tarpukario laikotarpiu būti kartu ir Lietuvos Respublikos, ir kitos valstybės piliečiais; nėra apsaugotos Lietuvos Respublikos nepilnamečių piliečių pilietinės teisės, jeigu jie išvyko (tai yra buvo išsivežti tėvų) į užsienio valstybes ir įgijo kitos valstybės pilietybę dar neturėdami teisinio veiksnumo, tai yra iki pilnametystės. Komisija palaiko Lietuvos Respublikos Seimo narių išreikštą politinę valią, priimant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti teisę Lietuvos Respublikos piliečiams, išvykusiems po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijusiems Europos Sąjungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę, išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę. Rezoliucijoje „Dėl pilietybės išsaugojimo“ komisija prašo Lietuvos Respublikos Seimą imtis visų galimų teisinių priemonių kuo įmanoma greičiau šį sutarimą įtvirtinti teisės aktuose.

Komisija daug dėmesio skyrė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo pasirengimui. Po įvairių sričių specialistų pranešimų ir aktyvios diskusijos komisija rezoliucijoje „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos tobulinimo“ pareiškė, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programoje nepakankamas dėmesys skirtas užsienyje gyvenančių lietuvių indėliui kuriant ir saugojant Lietuvos valstybingumą bei tautiškumą; pažymėjo, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programoje pasigendama Vilniaus Lukiškių aikštės, kurioje pilietinės visuomenės, jungiančios viso pasaulio lietuvius, pastangomis ir lėšomis turėtų būti pastatytas atminimo paminklas visų laikų Lietuvos laisvės kovų dalyviams, atnaujinimo.

Komisija rezoliucijoje prašo „Lietuvos Respublikos Vyriausybės atnaujinti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos rengimo darbo grupės, kurioje būtų atstovaujama ir Pasaulio lietuvių bendruomenei, darbą ir ištaisyti minėtus bei kitus trūkumus (pavyzdžiui, programoje vartojamas terminas „Lietuvos žmonės“, kurį derėtų pakeisti taip, kad būtų aiškiai įvardyti užsienyje gyvenantys lietuviai, taip pat nėra aiškiai įrašytų nuostatų dėl tautiškumo ir užsienio lietuvių nuopelnų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir išsaugojimui per pastaruosius šimtą metų), kurių pašalinimas padėtų viso pasaulio lietuviams vieną iškiliausių Lietuvos valstybės švenčių pasitikti darnoje ir meilėje“.

Posėdžio metu taip pat buvo pristatyta labai graži Pasaulio lietuvių bendruomenės iniciatyva dėl Pasaulio lietuvių vienybės dienos. Rezoliucijoje „Dėl renginio „Pasaulio lietuvių vienybės diena – sujunkime Lietuvą“ pažymima, kad 2018 m. liepos 1 d. Vilniaus Rotušės aikštėje užsienio lietuvių bendruomenės ketina minėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir prašoma Lietuvos Respublikos Vyriausybę įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių programą renginį „Pasaulio lietuvių vienybės diena – sujunkime Lietuvą“ ir numatyti jo finansavimą.

Komisija, išklausiusi ministerijų ir įvairių sričių atstovų pranešimus ir ilgai diskutavusi emigracijos mažinimo ir reemigracijos skatinimo klausimais, siekdama atsakyti į klausimą „Ar migruojanti Lietuva taps sugrįžtančia Lietuva?“, rezoliucijoje „Dėl migracijos procesų valdymo ir grįžti gyventi į Lietuvą sąlygų sudarymo“ kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę kuo plačiau bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir įtraukti jas į bendrus mokslo, verslo, kultūros, švietimo, bendruomenių stiprinimo ir kitus projektus bei iniciatyvas, skatinančias sugrįžti į Lietuvą ir emigracijos mažinimą.

Taip pat komisija kviečia Lietuvos Respublikos Seimą siekti plataus nacionalinio susitarimo dėl emigracijos ir skatinimo grįžti į Lietuvą sąlygų sudarymo.

Rezoliucijoje „Dėl sveikos gyvensenos idėjų sklaidos“ komisija, pažymėdama sveikos gyvensenos politikos formavimo svarbą ir sveikos gyvensenos plėtros tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę panaudoti sveikos gyvensenos idėjų sklaidą populiarinant Lietuvos vardą ir vienijant pasaulio lietuvius.

Komisija, manydama, kad Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas galėtų teikti pasiūlymus dėl švietimo plėtotės krypčių, švietimo politikos ir lietuvių kalbos išsaugojimo strategijos, rezoliucijoje „Dėl Lietuvos švietimo tarybos sudėties“ prašo Lietuvos Respublikos Seimo įtraukti Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovą į Lietuvos švietimo tarybos sudėtį.

Rezoliucijoje „Dėl Kultūros tarybos gairių“ komisija prašo Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją ieškoti būdų, kad užsienio lietuvių bendruomenės galėtų lygiomis teisėmis dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose projektų konkursuose.

Į kitą posėdžių sesiją Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija planuoja susirinkti š.m. spalio mėnesį.

lrs.ltSeimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O. Posaškova)

Parašykite komentarą

Top