Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė: lėšas ministrai buvusioms darbovietėms skirti gali, jei patys nepasirašo paraiškų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė: lėšas ministrai buvusioms darbovietėms skirti gali, jei patys nepasirašo paraiškų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad aplinkos ministras Kęstutis Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nepažeidė).

Tyrimo metu VTEK vertino aplinkybes, susijusias su Aplinkos ministerijoje tvirtintu lėšų skyrimu buvusios ministro darbovietės – VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) – projektui. Tiriant nustatyta, kad ministras K.Navickas 2017 m. sausį Ministrui Pirmininkui įteikė rašytinį nusišalinimą nuo klausimų, susijusių su BAF, svarstymo bei sprendimų priėmimo procedūrų. Ministras Pirmininkas K.Navicko nusišalinimą priėmė ir potvarkiu pavedė žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui atlikti aplinkos ministro funkcijas, sprendžiant tiesiogiai su BAF susijusius klausimus. Taip pat 2017 m. sausį ir vasarį K.Navickas kelis kartus raštu kreipėsi į VTEK, prašydamas pateikti jam rekomendacijas dėl tolesnės tarnybinės veiklos, kiek tai gali būti susiję su minėtąją įstaiga.

2017 m. birželį BAF prašė skirti finansavimą projektui „Komunikacijos kompanija Natura 2000 tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su gamta koncepciją“. Preliminarų lėšų sąrašą trylikai projektų, tarp kurių buvo ir BAF, 2017 m. rugpjūčio 16 d. patvirtino žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, tuo metu pavadavęs K.Navicką. 2017 m. rugpjūčio 30 d. K.Navickas pasirašė atitinkamus raštus dėl visų paraiškų, išskyrus BAF – pastarąjį pasirašė žemės ūkio ministras. Atsižvelgdama į tai, VTEK neturi teisinio pagrindo teigti, jog K.Navickas būtų nevykdęs pareigos nusišalinti, įtvirtintos 11-ame įstatymo straipsnyje. VTEK taip pat neturi faktinių duomenų, kad aplinkos ministras minėtoje situacijoje būtų dalyvavęs rengiant, svarstant, ar priimat sprendimus, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su jo paties privačiais ir buvusio darbdavio interesais.

Taip pat VTEK nenustatė konkrečių faktinių duomenų, įrodančių kad K.Navickas aplinkos ministerijoje būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai pasinaudojęs savo vardu ar galia siekdamas paveikti kitų asmenų priimamus sprendimus dėl BAF. Todėl tyrimą šioje dalyje (dėl įstatymo 13 straipsnio 1 dalies) VTEK nutraukė.

Tiriant taip pat vertintos aplinkybės, kai 2017 m. birželį Šilutės rajone K.Navickas dalyvavo savo buvusios darbovietės – BAF – iniciatyva surengtoje viešoje diskusijoje. Tačiau šiuo atveju VTEK neturi faktinių duomenų, įrodančių, jog ministras šiame renginyje būtų siekęs paveikti kokį nors konkretų sprendimą, kuris galėtų sukelti interesų konfliktą. Todėl VTEK šioje tyrimo dalyje nusprendė, kad K.Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko paties K.Navicko prašymu, o taip pat Seimo narių Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės ir Ingridos Šimonytės bei dienraščio „Kauno diena“ žurnalisto Valdo Kvedaro pranešimų pagrindu.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) direktorius Žymantas Morkvėnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad BAF vykdomi projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Šios viešosios įstaigos vienasmenis valdymo organas yra administracijos vadovas – direktorius. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad minėtąsias pareigas einantis Ž.Morkvėnas patenka į valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategoriją, kaip tai apibrėžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Todėl privačių interesų deklaraciją Ž.Morkvėnas turėjo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties dėl finansavimo iš valstybės biudžeto skyrimo BAF sudarymo. Tačiau privačių interesų Ž.Morkvėnas nėra deklaravęs.

Tyrimas atliktas dienraščio „Kauno diena“ žurnalisto Valdo Kvedaro pranešimo pagrindu.

VTEK informacija

Parašykite komentarą

Top