Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Dainuoti Lietuvai, Žemei mūsų

Dainuoti Lietuvai, Žemei mūsų

Vytautas Babravičius yra vienas iš Lietuvos Sąjūdžio šauklių, koncertavęs daugiatūkstantiniuose mitinguose Vingio parke.

Laikraštis ŠIANDIEN

Country muzikos Lietuvoje pradininkas, tautinių muzikinių juostų audėjas Vytautas Babravičius (Simas) visuomet buvo Lietuvai itin svarbių įvykių sūkuryje. Jis jau  – 50 metų scenoje su gitara. 

1979 metais būtent Simui buvo patikėta atlikti Vilniaus valstybinio universiteto 400 – ųjų metinių jubiliejinio koncerto finalinę oratoriją „Salve, Alma Mater“, o po dešimties metų su gitara ir giesme pradėjo Molotovo – Ribentropo pakto 50 – ųjų metinių minėjimą Vilniaus Kalnų parke…

V. Babravičius yra vienas iš Lietuvos Sąjūdžio šauklių, koncertavęs daugiatūkstantiniuose mitinguose Vingio parke, didžiausiose Vilniaus, Kauno ir kitų miestų salėse, gyva daina prie laužų ir Parlamente lemtingomis tautai dienomis drąsinęs Seimo gynėjus.
… Ištarsiu Tavo vardą šventą
Esi pasaulyje – viena,
Gyventi, supratau, vien dėl Tavęs šioj žemėj verta –
Prasmės pilna beauštanti diena,
Ir kol žvaigždė manoji šviečia,
Net jeigu bus žila galva,
Pakaks jėgų kovot ir dirbt už pripažintą vietą –
Garbingą amžiais Tau – Lietuva…
…Dainavau – ir ateity save Tau paskiriu …
(Vytautas Babravičius, „Lietuvai“, 1980)

Vienas iš Simo koncertų organizatorių 1988 metais Kauno sporto halėje Gintautas Gylys taip atsiliepė apie jį: „Taip kaip SIMAS tuomet giedojo „Lietuva brangi“, manau, kad vargu ar pavyks kam nors pakartoti. Visos jo dainos jau tada, atrodė, aplenkė laiką ir kaip niekas kitas teikė vilties, pasitikėjimo savimi ir nuosava rytdiena

Pastaruoju metu Vytautas Babravičius – Labdaros ir paramos fondo “Simo Runos” valdytojas, aktyviai įgyvendinantis fondo numatytas programas, susietas su Fondo kultūrine koncertine – labdaringa veikla

Vytautas Babravičius kilęs iš Gailiakiemio, Alytaus rajono. Jis apdovanotas daugeliu talentų, bet labiausiai žinomas kaip dainininkas, kompozitorius, poetas – SIMAS. Tai labai unikalus reiškinys lietuvių muzikoje. Jis yra country muzikos Lietuvoje pradininkas, 1978 m. įkūręs pirmąją mūsų šalyje country grupę „Deficitai“.

Kompozitorius Giedrius Kuprevičius yra rašęs, kad „Simo“ ir „Deficitų“ praeitis Lietuvos muzikinėje padangėje – neįtikėtinai dvasiškai sveikas reliktas. Tuo metu tai būta įžūliai drąsus ir gana iššaukiančio veiksmo – pabandyti sujungti po tėviškės stogu kai ką iš platesnio pasaulio akustikos.“

Vytautas koncertavo JAV, Kanadoje, daugelyje Europos šalių, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje. Jo vardas aukso raidėmis įrašytas ir į Tarptautinio Visagino country muzikos festivalio žvaigždžių sąrašą, jis visuomet laukiamas tarptautiniuose dainuojamosios poezijos festivaliuose.

Vytauto Babravičiaus dainos – Lietuvos radijo ir televizijos aukso fondo dalis. Neatsitiktinai poetas Robertas Keturakis sakė, kad „V. Babravičius man kaip volungė – paukštis, kuriam giedant, regis, giesmė sklinda iš medžio, iš vėjo, iš šviesos, iš visų, kurie dar gali girdėti širdį“

1973-aisiais metais parašė dainą (muziką ir tekstą) “Ąžuolams, liepoms”. Kaip ir ši daina, taip ir vėlesnė Simo kūryba pasižymi lietuviška patriotine tematika.. Už kūrybinę – koncertinę veiklą Simas du kartus “savo noru” paliko darbovietes: 1980-aisiais Valstybinį televizijos ir radijo komitetą ir 1985-aisiais – žurnalo “Jaunimo gretų” redakciją.
Atgimimo metais įkūręs grupę “Runos” koncertavo didžiausiose Lietuvos salėse (po 2 koncertus per dieną!). Pilnose salėse buvo skleidžiama Sąjūdžio dvasia ir idėjos.

1989-ųjų vasario mėnesį per 23 dienas įvyko 28 Simo autoriniai koncertai įvairiose Lietuvos vietose (kiekvieno koncerto trukmė – 1.5 valandos). Po koncertų buvo dalijama Sąjūdžio spauda, o lėšomis, surinktomis už koncertus, buvo remiamas Sąjūdis Vilniuje ,Kaune , Alytuje ir kituose rajonuose.

1989-ųjų liepos mėn. dalyvavo Europos lietuvių dienose tuometinėje Vakarų Vokietijoje, giedojo Pasaulio lietuvių Vyskupo P.Baltakio aukojamose šv.Mišiose “Už Laisvą ir nepriklausomą Lietuvą” 1989-ųjų rugpjūčio 23-ąją su gitara ir giesme pradėjo Molotovo-Ribentropo pakto 50-ųjų metinių minėjimą Vilniaus Kalnų parke, maždaug 100 tūkst. auditorijai.

Nuo 1980-ųjų iki 1988-ųjų Simo kūryba nebuvo įsileidžiama į Lietuvos televiziją ir radiją.

„Vytautas Babravičius man kaip volungė – paukštis, kuriam giedant, regis, giesmė sklinda iš medžio, iš vėjo, iš šviesos, iš visų, kurie dar gali girdėti širdį“.
Poetas Robertas Keturakis.

1991-ųjų Sausio įvykių metu surengė dviejų valandų trukmės autorinį koncertą Aukščiausiosios Tarybos didžiajame vestibiulyje deputatams, gynėjams ir svečiams. Sausio įvykių dienomis dainavo rūmų gynėjams aikštėje prie laužų, o okupavus televizijos komitetą – pirmojoje nepriklausomos televizijos “Veidrodžio” laidoje.

Pastaraisiais Lietuvos nepriklausomybės metais liko ištikimas muzikai: koncertavo Lietuvoje, taip pat JAV, Kanados, Lenkijos lietuviams. Už labdaringą koncertinę veiklą apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

Simas ir šiandien nuvyksta į atokiausius Lietuvos mietelius, kaimus, ypač noriai lankosi mokyklose. Vytauto Babravičiaus archyvo nuotraukos.

1997-aisiais Vytautas Babravičius įsteigė labdaros ir paramos fondą “Simo Runos”, vildamasis, jog pats būdamas internatų ir vaikų namų auklėtiniu su gitara ir daina nors šiek tiek galės prisidėti prie likimo nuskriaustų kūrybingų vaikų ir asmenų dvasinio ugdymo.

Jis visuomet propagavo laisvės ir pilietiškumo ugnele kurstomą meną, savo įtaigiu žodžiu sklaidė sovietmečio ūkanas. Nors 1980 – 1988 metais SIMO kūryba nebuvo įleidžiama į Lietuvos radiją ir televiziją, tačiau būtent šiame dešimtmetyje jis buvo renkamas į labiausiai mėgstamų žmonių dešimtuką. Šalia Justino Marcinkevičiaus, Algimanto Raudonikio, Albino Žebriūno, Arvydo Sabonio…

Labai taikliai Vytautą Babravičių apibūdino Kovo 11 – osios Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris: „Simo dainų įnašas į mūsų bendrą laisvės sąjūdį visus tuos netikrumo kupinus dešimtmečius buvo didžiulis. Jis kalbėjo apie kitą gyvenimą, kuris buvo mums uždraustas, jis priminė kitas gyvenimo normas, priminė gyvenimo prasmę – būti laisvam.“

Simas visuomet laukiamas lietuvių bendruomenių renginiuose Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Australijoje. Bostono lietuvių etnografinio ansamblio „Sodauto“ atstovai Zita ir Aidas Kupčinskai jį vadina tautinių muzikinių juostų audėju.

Simas ir šiandien nuvyksta į atokiausius Lietuvos mietelius, kaimus, ypač noriai lankosi mokyklose. Prasmingas tekstas, įtaigus atlikimas, atviras pokalbis su auditorija padeda pajusti mūsų vaikams klasikinį lietuvio santykį su tėviške, su Lietuva, jautriai ir emocingai jį išgyventi.“

Simas, galima sakyti, jau legenda, bet atrodo jaunesnis už kitus jaunuolius, prisiliečiančius prie gitaro stygų. Vytautas Babravičius, kaip ir dera „Lietuvninkų vilties“ premijos laureatui, visada skatina visus mylėti savo Tėvynę, prisiminti protėvių žygdarbius, gerbti savo kalbą, tradicijas. Jis lieka ištikimas savo dainos žodžiams – dainuoti Lietuvai, Žemei mūsų.

 

 

Parašykite komentarą

Top