Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > 200 -asis ŠIANDIEN numeris: „Gera nuo žinojimo, kad žodžiai – tiesūs, bet atsakingi”

200 -asis ŠIANDIEN numeris: „Gera nuo žinojimo, kad žodžiai – tiesūs, bet atsakingi”

www.siandien.info

Šiandien išėjo 200 – asis laikraščio ŠIANDIEN numeris, o vakar Vilniuje, Adomo Mickevičiaus bibliotekoje ta proga buvo surengta konferencija – diskusija.

Nuoširdžiai ačiū Jums – už supratimą ir buvimą kartu, už bendrystę ir nusiteikimą eiti į laimingesnę Lietuvą. Ačiū visiems, kurie mums rašo, dalinasi nuomonėmis, įžvalgomis, patarimais ir parama.

Mūsų leidinys – talkos ir savanorystės rezultatas. Mus vienija idėja ir kilnių tikslų įgyvendinimas.. Kviečiame visus kurti ateitį šiandien. Ir su ŠIANDIEN.

ŠIANDIEN konferencija Adomo Mickevičiaus bibliotekoje. Virgilijaus Avižonio nuotrauka

200 -asis ŠIANDIEN numeris: „Gera nuo žinojimo, kad žodžiai – tiesūs, bet atsakingi – kuria pasitikėjimo erdvę“

Prof. Adas JAKUBAUSKAS; „Manau, kad savaitraštis po truputį užima savo nišą ir tampa padorios žiniasklaidos šaukliu.

Ir ne mažiau svarbu, kad jis skiria didelį dėmesį etnografiniams aspektams, o šiandieniniame globalėjančiame pasaulyje tai ypač svarbu, kai nusitrina ar niveliuojasi istorinė ir kultūrologinė žmonių atmintis, suvokimas apie savo kilmę ir prigimtį“.

Poetė Irena Stražinskaitė _GLINSKIENĖ: „Gera nuo žinojimo, kad žodžiai – tiesūs, bet atsakingi – kuria pasitikėjimo erdvę. Taip mąstau apie savaitraštį ŠIANDIEN.

Aktualijos, bet ne skandalai, pasididžiavimas, bet ne pompastika, temos be tuštybės įvaizdžio. O dar tas žemaitiškas priedas MONA ŽEMAITĖJĖ! Nors imk ir glausk prie širdies!“

Leonas MILČIUS, Nepriklausomybės akto signataras: „Kodėl aš prenumeruoju laikraštį ŠIANDIEN? Atsakymas paprastas.

O koks kitas laikraštis yra taip arti prie paprasto žmogaus, taip arti prie Lietuvos žemės, jos gamtos, istorijos, kultūros, taip arti prie lietuvių tautos, tikros lietuvių kalbos?“

Krescencijus STOŠKUS, Lietuvos filosofas, humanitarinių mokslų daktaras: „Mums, mieste apsigyvenusiems kaimiečiams, miškai ir seni dideli medžiai yra tapę nesibaigiančia nostalgija.

Rodos, vien to pakaktų, kad iš miškininkų problemų išaugęs laikraštis „Šiandien“ ir jo internetinė svetainė www.siandien.info taptų ištikimu mūsų kasdienio gyvenimo palydovu“.

Jolanta MAŽYLĖ, Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkė, VU docentė“: “Nuoširdžiai sveikiname Šiandien savaitraščio redakciją ir ištikimuosius laikraščio skaitytojus.

200 – asis Šiandien savaitraščio numeris liudija redakcijos kolektyvo ir laikraščio skaitytojų gyvą dialogą ir prasmingą darbą“.

Prof. Petras STIRBYS, Niujorko mokslų akademijos narys: „ŠIANDIEN išsiskiria ir savo drąsa, nevengiama aštrių temų, nuo kurių neretai gręžiasi medijos.

Ir ta drąsa, kuri neabejotinai liudija leidinio demokratinės laikysenos jėgą, reiškiasi ne epizodiškai, bet permanentiškai“.

Prof. Alvydas BALAŽENTIS: „Tai leidinys be pigių sensacijų ir lėkštos informacijos. Jis puikiai perteikia būtinumą saugoti mūsų tautinį, gamtos paveldą.

Nepamirštos regionų, kaimo problemos, eilinių žmonių nuomonės. Paskaičius apie miestelius, taip ir norisi juos aplankyti. Geri analitiniai straipsniai apie žemės ūkį. Apskritai, leidėjai yra plataus strateginio mąstymo, laikraštis yra puikus tautos balsas.“

Rašytoja Vilija StANČIAUSKAITĖ, Nyderlandai: „Būnant toli nuo gimtinės vis tik širdimi norisi nenutrūkti nuo Lietuvos aktualijų. Todėl man laikraštis „Šiandien“ padeda jausti savo Tėvynę iš arčiau“.

Eilutės iš laiškų

„Šiandien“ perku, nes man imponuoja dėmesys regionams. Lietuva nėra vien didieji miestai, nors kartais tokia nuomonė aiškiai juntama net tarp valdžios atstovų“. Martina Ruginytė, Mažeikiai

Laikraštis „Šiandien“ – tai tikėjimas, viltis ir meilė Lietuvai. Gabrielė Ramonaitė, Vilnius

***

„Skaitome todėl, kad laikraštis teisingas. Kiekvienas numeris kažkuo pradžiugina. Štai paskutiniame numeryje straipsnis apie profesorių Zigmą Zinkevičių labai geras. Seniai apie šį garbų žmogų norėjau sužinoti tikrą tiesą. Ačiū, kad esate“. Gražina ir Mindaugas Vyskupaičiai, Vilniaus r.

ŠIANDIEN redakcija

Parašykite komentarą

Top