Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > „Gudrus Briuselio planas: sunaikinti mūsų kaimą, mūsų tradicijas“

„Gudrus Briuselio planas: sunaikinti mūsų kaimą, mūsų tradicijas“

Gintautas KNIUKŠTA, laikraštis ŠIANDIEN

Ūkininkas Marijus Čekavičius iš Skruzdėlynės kaimo, Kražių seniūnijos, Kelmės rajono kas antrą sekmadienį keliasi ketvirtą valandą ryto, apsiliuobia gyvulius ir sėda už automobilio vairo. Prieš akis kelionė į Vilnių, į mažą turgelį sostinės Vytenio gatvėje.

Mariaus išaugintų bulvių, česnakų, morkų, kitų daržovių jau laukia pirkėjai, dažniausiai tie patys, o žemaitis ūkininkas, ištikimiausiems jo rankomis išaugintos produkcijos gerbėjams, taip pat nelieka skolingas. Paskutinį kartą į sostinę atsivežė virtų bulvių ir žemaitiško kastinio.

Po vaišių vilniečiai neslėpė šypsenos, o ir Marijus buvo laimingas. Ekologiškai ūkininkauti jis pradėjo prieš daugiau kaip 20 metų, dažnai mėgsta pabrėžti, kad niekas negali patobulinti tikro, natūraliai užauginto maisto, kurį gamta sukūrė prieš milijonus metų…

Marijau, kodėl važiuoji į turgelį Vilniuje? Juk ir Šiauliai, ir Kaunas -arčiau?

Nėra vartotojo. Provincijoje žmonės užguiti. ekologinės produkcijos vartotojas yra visomis prasmėmis apsišvietęs žmogus. jis nori, kad nebūtų teršiama gamta, jis nori, kad ne tik jis pats, bet ir jo vaikai valgytų sveiką maistą.

O ką sako valstybės politika? Kodėl negali vežti savo produkcijos į darželius, į senelių globos namus?

Juokaujate? Valstybė? … Ar mes ją turime? Buvome sovietų okupuotas kraštas, dabar gyvename Europos Sąjungos kolonijoje. Nepykite, kad taip kalbu, tačiau juk mūsų valstybėje aukščiau visko – ES teisės aktai. Turime pripažinti jų viršenybę, tada kaip reikėtų vadinti mūsų respubliką?

Kitas dalykas, kad esame darbšti tauta, o gyvename kaip rumunai. Valdžioje nėra dorų žmonių, jų mintys, protas užterštas, jeigu jie valgytų ekologišką maistą, patikėkite, jie būtų kitokie, kitaip darytų ir kalbėtų. Visa kariuomenė, visos mokyklos, visi vaikų darželiai jau prieš 20 metų turėjo būti aprūpinti ekologiškais produktais.

Žmonės niekuo nebetiki. Dingo ir pačių pirkėjų pasitikėjimas mumis, ūkininkais. Ir man miestiečiai kartais sako: „O tu naktį kartais bulvių netręši, o gal laukus purški chemikalais“…

Sunaikinti natūralų maisto užauginimo būdą mūsų šalyje mestos didžiausios pajėgos, klaupiamės prieš Briuselio biurokratus, giriame įvežtines veislės, kurios mūsų klimatui ir dirvožemiui netinka.

O ir įstatymai mums, ūkininkams, draudžia vežti produkciją tiesiai į vaikų darželius, mokyklas.

Negi taip sunku pataisyti Viešųjų pirkimų įstatymą?

Šitas įstatymas turi tarnauti mums, smulkiesiems ūkininkams, bet jis nevykdomas. Už tai ne vienam ministrui turėtų lėkti galva, bet kažkodėl įstatymas jau pakeistas kelis šimtus kartus, o mums naudos iš jo – jokios. Oligarchinis verslas veža patį prasčiausią maistą iš užsienio, juo ne maitina, o šeria ir nuodija mūsų tautiečius.

Turime valgyti gimtinės maistą, o ką turime šiandien? Linai sunaikinti, karvių bandos išvežtos į Lenkiją, gyvulių niekas nebenori auginti, net ir vištų neišgali laikyti.

Kilniausias darbas – maitinti save ir kitus, tačiau šiandien Lietuvoje užaugo tinginių karta.

Gudrus Briuselio planas: sunaikinti mūsų kaimą, mūsų tradicijas. Net mūsų amatai sunaikinti. Ir gegužinių – šokių vakarų kaime nebėra. O tie, kurie valdžioje… Jie juk gyvena gerai, jie mokėjo ir prie sovietų gerai suktis, ir dabar gerai gyvena.

Girdėjau, kad jau aria ir ganyklas, kad tik daugiau grūdų galėtų pasėti, daugiau išmokų gauti, daugiau žemę užteršti. Ekologinis ūkininkavimas sąmoningai naikinamas ir todėl, kad pelnytųsi augalų apsaugos priemonių gamintojai.

Išlepino mus Europos Sąjunga? Kaip sustabdyti ekologinio žemės ūkio naikinimą?

Jei sutvarkytume išmokas už daržoves, vaisius, perdirbtus pieno ir mėsos produktus, Lietuvoje būtų daugiau ekologiškų produktų Turime pakeisti išmokų gavimo politiką.

Tas, kuris augina ekologiškas daržoves, iš hektaro turi mažiausiai gauti 3 tūkstančius eurų, tuomet pamažu tapsime ekologišku maistu garsėjančiu kraštu. Žmonėms atsiras motyvacija dirbti ir gyventi kaime, neliks bedarbių, suklestės kooperacija.

Smetonos laikais ūkininkus labai gelbėjo telkimasis į krūvą, produkciją parduoti seneliai vežė ir į Maroką, ir kitus pasaulio kraštus. O ką dabar mes girdime: kooperatyvas – kolūkis.

O kas taip sako? Tie, kurie skaldo mus.

Dabar ūkininkai visur pristatomi kaip prasčiokai, kažkokie runkeliai, o iš tikrųjų juk tai pats garbingiausias verslas, kuris maitina tautą.

O kodėl mes taip noriai mėgdžiojame Vakarų gyvenimą, kodėl atsisakome lietuviškų tradicijų?

Turim kartu galvoti kaip jaunimą atitraukti nuo kompiuterio, kaip perduoti tai, kas buvo brangu mūsų protėviams.

Kai grįžau į tėvų sodybą Kelmės rajone, Skruzdėlynės vienkiemyje, atradau sielos prabangą, žinot, pasibalnoju žirgą, jodinėju po apylinkes ir esu labai laimingas. Daug skaitau, domiuosi istorija,

Veisiu ir augina žemaitukų veislės žirgus, kurie senovėje buvo laikomi šventais.

Mes garbiname kunigaikščius išdavikus, tačiau neminime Šventragio, Kerniaus, Vykinto. Tai iškiliausi karžygiai.

Anksčiau mokytas žmogus buvo tikras inteligentas, neturėjo tokios arogancijos. Dabar visa sistema sukurta taip, kad žmogus būtų vergas.

Ar išliks smulkus, šeimos ekologinis ūkis Lietuvoje?

Turi išlikti, tačiau mes neturime ministerijos, kuri mumis rūpintųsi. Būtų mano valia, išginčiau iš darbo visus tuos, kurie Žemės ūkio ministerijoje rūpinasi ekologiniu ūkiu. Dar ir gautą atlyginimą liepčiau grąžinti.

Kas padėtų išlikti ir išgyventi iš ekologinio ūkio? Reikalinga rimta ekologinio ūkio strategija, veiklos kryptys, daug ko reikia, pavyzdžiui, ūkininkai turi gauti iš valstybės daugiau konsultavimo paslaugų.

Kas turėtų imtis iniciatyvos?

Turime ekologinių ūkių asociaciją, „Ekoagros“ irgi galėtų keisti savo priežiūros mechanizmą, ne tik kontroliuoti, bet ir padėti.

Per pastaruosius 30 metus nieko nepadaryta, kad bent vaikai mokykloje valgytų ekologišką maistą. Gal tuomet ir kitokia karta būtų užaugusi – sveikos mąstysenos karta. tačiau yra kaip yra.

Parengta pagal laikraštį ŠIANDIEN.

Parašykite komentarą

Top