Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Laikraštis ŠIANDIEN. „Lietuvai reikia žmonių, kurie neišduoda“

Laikraštis ŠIANDIEN. „Lietuvai reikia žmonių, kurie neišduoda“


Vasaros pabaigoje paskelbta apie naujo politinio judėjimo kūrimą, kurio iniciatorius buvęs Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) narys Rimantas Jonas Dagys. Kada bus įsteigta nauja politinė partija?

Seimo narys Rimantas Dagys atsako į laikraščio ŠIANDIEN klausimus.

Kalbėjosi Gintautas KNIUKŠTA

Gerbiamas Rimantai, ar dar kuriate partiją?

Taip, kuriame. Naujos partijos preliminarus pavadinimas yra Krikščionių sąjunga „Santarvė ir gerovė“. Šią iniciatyvą įgyvendina žmonės, kurie turi atitinkamas pažiūras ir vertybių sistemą. Telkiame steigėjus ir tikimės sausio viduryje įkurti šią partiją.

Lietuvai reikalinga krikščioniška jėga, kuri nuosekliai galėtų stengtis įgyvendinti krikščioniškas vertybes. Dabar dominuoja liberali žiniasklaida ir liberalūs ekspertai, o daugumai mūsų žmonių niekas neatstovauja, ypač tiems, kurie vadovaujasi prigimtinėmis nuostatomis, požiūriu į šeimą.

Pradžia buvo su politologu V. Sinica. Keliai išsiskyrė?

Reikėtų sakyti, kad keliai išsiskyrė ne su V. Sinica, o su profesoriumi V. Radžvilu. Išsiskyrė mūsų požiūriai dėl kai kurių dalykų.

Tautinės jėgos yra ganėtinai susiskaldžiusios, bet ir toliau ta linkme sėkmingai dirbama: kas turi teisę nuspręsti kas geresnis ar blogesnis krikščionis, kas gali būti partijos steigėjas, o kas ne…

Nenorėčiau, kad pas mane žmonės ateitų atlikti išpažinties. Tam yra kunigai. Reikia vienyti, o ne skaldyti žmones.

Tos idėjos, kurias deklaruojame, priimtinos daugeliui žmonių, tačiau jų nesugebame suvienyti, tuo tarpu liberalios jėgos tą sėkmingai daro.

Esame ES ir NATO nariai, turime ne griauti, o atkurti tai, ką praradome. Lietuvai reikia žmonių, kurie neišduoda; žmonių, besilaikančių aiškių vertybinių nuostatų, įgalinančių reformuoti esamą politinę sistemą.

Kodėl Lietuva atsidūrė ant tos ribos, kad reikia prisiminti krikščioniškas vertybes?Toliau trauktis nebėra kur?

Čia dabartinių politikų pasėta sėkla arba nuodėmė, jie devalvavo vertybes, Tėvynės sąjunga – krikščionys demokratai peržengė visas raudonas ribas.

Taip, sunku patikėti, kad po 30 Lietuvos nepriklausomybės metų ši partija kalbės, kad dviejų vyrų santuoka yra normalus dalykas mūsų šalyje. Aš tikrai netikėjau, kad pasikeitus vadovybei, taip atsitiks, kad dėl programos nevykdymo, kurią aš pats rašiau, turėsiu išeiti iš partijos.

Tos vertybės, kurios parašytos programoje, jiems nieko nebereiškia. Ta istorija dėl švietimo reikalų, kuri lydi partijos lyderį, tikrai nepuošia tos partijos. Švietimas yra mūsų ateitis, o pelnytis iš jo tikrai yra neetiška.

Keliame moralinių kriterijų kartelę kitiems, gal pirmiau ją prisitaikykime sau. Lietuvai reikia keisti žmogui netarnaujančia sistemą. Lietuvai reikia vilties ir tikėjimo savimi pačia.

Kodėl prireikė ginti šeimas nuo įstatymų, kurias priima Seimas? Net vaikai nebegali būti saugūs savo namuose.

Ką reiškia vaiko pinigai? Šeima geriau žino, kur dėti pinigus. Prekybos centrai turi mokėti didesnius mokesčius, jie užėmė rinką, tegu nors susimoka,

Tačiau juk tuos sprendimus priima Tautos rinktas parlamentas. Kaip dabar galime vadinti Seimą?

Teatru, kur vyksta Muilo opera, tarkime, miškai parduoti stambiems kapitalistams, bet Seimo nariai apie tai nekalba. Pirmą kartą, o dirbu Seime šeštą kadenciją, pradedu jausti, kad tuščiai švaistau laiką parlamente – jokių diskusijų, tik rietenos, apkalbos…

Lietuvos visuomenes susvetimėjimas politikai, visuotinė apatija, net išsižadėjimas savo šalies ir tautybes — tai atoveiksmis į labai intensyvią, emociškai varginančią ir ekonomiškai bei politiškai nepatenkinamą veiklą.

Bet kodėl žmonės balsuoja už oligarchus? Jie tikisi ,kad turtingi žmonės sąžiningai tarnaus valstybei, jos piliečiams?

Lietuvai reikia keisti žmogui netarnaujančia sistemą. Žmonės yra suskaldyti, turtingieji savo žinion perima informacinius kanalus, toks ir rezultatas.

Nėra žiniasklaidos, yra propagandiniai ruporai, šį darbą atlieka net LRT. Grįžtame į sovietmetį, ne daugiau: kas ką pasakė, kas ko nemyli arba myli… Propagandinis ruporas skelbia, kad pensijos didinamos tris, o iš tikrųjų 36 eurais, prezidentas pasiūlė ne didinti pensijas, o atsižvelgti į didėjančią infliaciją, kad ateityje pensijos nenuvertėtų,

Dabartiniai valdantieji pažaidė populizmą, tarkime, ėmė ir sumažino 1 proc. Sodros mokestį, kurio niekas neprašė mažinti. Pažadėjo mokytojams, daug kam jie pažadėjo, o iš kur paimti? Kodėl mes apgaudinėjame žmones?

Vadinasi, žaidžiame ir su emigrantais?

Jie turi sugrįžti, tačiau valstybė jiems nesukuria saugumo jausmo, amžinos reformos, nuolatiniai teisės aktų kaitaliojimai, vieši pareiškimai, kad mes, girdi, įsivešime darbo jėgą iš trečiųjų šalių.

Tokie verslininkai ir jų samprotavimai kelia nerimą, juk vieno imigranto išlaikymas kainuoja apie 800 eurus.

Ekonominiai nusikaltimai, naudojant institucinius svertus ir valstybės politinę jėgą, veda į neteisingos valstybės kūrimą. O valstybė be teisingumo, trukdo atskleisti jos potencialą.

O šalies regionų gaivinimo politika? Dar įmanoma ką nors pakeisti?

Įmanoma, tik, žinoma, reikia galvoti kaip tą protingai padaryti. Stambūs investuotojai nesprendžia regionų problemų, jie gali padėti, padėti, pavyzdžiui, Vilniui, Kaunui.

Mes labai rūpinamės kitomis šalimis, tarkime, sekame kiekvieną
JAV prezidento žingsnį, užuot sprendę savo problemas. Tai iš tikrųjų yra noras nukreipti problemų sprendimą, dirigentus turime gerus.

Ką mums atneš 2020 metų Seimo rinkimai?

Savivaldybių rinkimai parodė, kad pasitikėjimas tradicinėmis politinėmis partijomis krito iki žemiausios ribos. Pasitikėjimas išseko, atsiranda pavojus, kad gali rinkimus laimėti neprognozuojamos politinės jėgos.

Ekonominis valstybės progresas, kultūrinė pažanga ir tautos saugumas neįmanomas be demokratiškai organizuotos ir disciplinuotos politines santvarkos.

Žmonės turi būti aktyvūs, patys spręsti šalies likimą, o ne sakyti: “Jūs tą padarykite, jūs tą” …Ši sistema turi būti organizuojama taip, kad tenkintų plačiuosius tautos interesus, kad atitiktų jos prigimtį, natūraliai susiklosčiusias gyvavimo sąlygas, kultūrines tradicijas, gyvenimo būdą. Kad ji tarnautų mūsų šalies žmonėms ir padėtų jiems tapti sąmoningesniais, aktyvesniais, sąmoningesniais piliečiais.

Socialinis teisingumas ir pilnutinė demokratija turi tapti mūsų politinio gyvenimo kasdienybe.

Kodėl žmonės turėtų balsuoti už jūsų kuriamą partiją?

Lietuvai reikia vilties ir tikėjimo savimi pačia. Dabar reikia ženklo. Ženklo, kuris telktų, žadintų ir keltų tautą.

Atėjo diena, kai Lietuva tapo didžiulės socialines atskirties, tautos išmirimo, masinės emigracijos, tautines kultūros ir 1ietuviškos tapatybės naikinimo režimu gyvuojanti šalis..

Mes turime pastatyti politiką ant kojų, o ne ant galvos. Argi akcijų kursas mums svarbiau už tautos vertybes?


Ar jūsų partijos kūrimą galima sieti su prezidentūra, su pačiu Lietuvos prezidentu?

Taip tiesmukiškai nereikia sakyti. Prezidentas pagal Konstituciją turi būti neutralus žmogus, bet prezidentas turi būti suinteresuotas šalies gerove plačiąja prasme, jam turi būti svarbios krikščioniškos vertybės.

Socialinis klausimas šiandien yra esminis ir egzistencinis. Tarpukario nepriklausoma Lietuva didžiausios socialines pažangos pasiekė vadovaudamasi krikščioniškaisiais socialinio mokymo dėsniais, pats gyvenimas verčia į tai atsigręžti.

Lietuva yra didelių iššūkių akivaizdoje – tiek vidaus gyvenimo, tiek tarptautinių įvykių raidos atžvilgiais. Asmeniškai kviečiu į bendrą žygį, už asmens orumą. Už šeimą. Už tautą. Už santarvę ir gerovę!

Parengta pagal laikraštį ŠIANDIEN

Parašykite komentarą

Top