Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Per Lietuvos atkurtos nepriklausomybės istoriją nepaprastoji padėtis įvedama pirmą kartą

Per Lietuvos atkurtos nepriklausomybės istoriją nepaprastoji padėtis įvedama pirmą kartą

www.siandien.info

Seimas, atsižvelgdamas į valstybėje dėl masinio užsieniečių antplūdžio susidariusią kritinę situaciją ir į pastaruoju metu Baltarusijos režimo vykdomus nusikalstamus veiksmus ir hibridines atakas Lenkijos Respublikos atžvilgiu, nusprendė nuo lapkričio 10 d. vienam mėnesiui įvesti nepaprastąją padėtį. Per Lietuvos atkurtos nepriklausomybės istoriją nepaprastoji padėtis įvedama pirmą kartą.

Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 122 Seimo nariai, prieš – 1.

Nepaprastoji padėtis bus įvedama visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika ir 5 kilometrų į valstybės gilumą nuo jo, taip pat užsieniečių apgyvendinimo vietose (Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje, Naujininkuose Vilniuje ir 200 metrų aplink šias vietas.

 Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pristatydama šį nutarimą, atkreipė dėmesį, kad šiuo dokumentu numatoma įvesti tik siauros apimties konstitucinius asmenų teisių suvaržymus ir tik tuos, kurie yra būtini ekstremaliai situacijai įveikti.

„Net ir šios mums beprecedentės krizės akivaizdoje turime nepamiršti savo prievolės būti humaniškiems, laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, pasirūpinti tais užsieniečiais, kurie jau yra Lietuvoje, kartu ir laikantis įsipareigojimo ginti mūsų valstybę ir Europos Sąjungos išorės sieną bei užtikrinti mūsų žmonių saugumą“, − pabrėžė Seimo vadovė.

Pasak Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės, vieni apribojimai bus taikomi neteisėtai sieną kirtusiems migrantams, kiti – Lietuvos gyventojams.

Pagal priimtą nutarimą vietose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis, neteisėtai į Lietuvą patekusiems ir (ar) užsieniečių apgyvendinimo vietose esantiems užsieniečiams Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų sprendimu bus ribojama teisė gauti ir skleisti informaciją, susirašinėti, vykdyti pokalbius telefonu ir kitaip susižinoti, naudojant prieigą prie mobilaus ir interneto ryšio, prireikus apribojant galimybę naudotis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai toks asmuo naudodamasis šiomis priemonėmis kreipiasi į Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ir įstaigas.

Lietuvos gyventojams bus ribojamos galimybės vykti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, taip pat šioje teritorijose deklaruoti gyvenamąją vietą. Bus ribojama galimybė organizuoti ir rinktis į susirinkimus teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis.

„Žmonėms, kurie ten gyvena, jokių nepatogumų nebus ir jie galės judėti taip, kaip iki šiol judėjo“, – atsakydama į Seimo narių klausimus dėl pokyčių vietiniams gyventojams kalbėjo I. Šimonytė. Pasak jos, klausimą dėl žmonių, kurie atvyksta, pavyzdžiui, darbo dirbti, be jokių problemų išspręstų Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įsitikinusi, kad tai saugus judėjimas.

 Nepaprastosios padėties metu bus taikomos šios nepaprastosios priemonės: valstybės rezervo naudojimas, valstybės sienos apsaugos stiprinimas, leidimo neturinčių transporto priemonių judėjimo uždraudimas pasienio ruožo teritorijoje (išskyrus specialios paskirties transporto priemones bei tarptautinį krovinių pervežimą vykdančias transporto priemones), draudimas atvykti į pasienio ruožo teritoriją (negaliotų gyvenantiems, turintiems nekilnojamąjį turtą šioje teritorijoje asmenims), draudimas pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą nepaprastosios padėties laikotarpiu, susirinkimų draudimas, transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas.

Sustiprinus valstybės sienos apsaugą asmenys, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną nenustatytose vietose ir esantys nepaprastosios padėties teritorijoje, į šalies teritoriją negalės būti įleidžiami, prireikus (jei jie nepaiso teisėtų įgaliotų pareigūnų reikalavimų ar nurodymų) naudojant atgrasančius veiksmus ir psichinę prievartą arba, jei tokie asmenys savo aktyviais veiksmais ar turimais daiktais akivaizdžiai ir realiai kelia pavojų pareigūno ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, − proporcingą fizinę prievartą bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytas specialiąsias priemones, siekiant užtikrinti jų neįleidimą į šalies teritoriją.

Priimtas Seimo nutarimas nepaprastosios padėties metu leis pasitelkti Lietuvos kariuomenę.

 Estijos Respublikos Rygikogo, Latvijos Respublikos Saeimos, Lietuvos Respublikos Seimo Lenkijos Respublikos Seimo

Užsienio reikalų komitetų pirmininkų bendras pareiškimas

2021 m. lapkričio 9 d.

Mes, Estijos Respublikos Rygikogo, Latvijos Respublikos Saeimos, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetų pirmininkai, vienareikšmiškaismerkiame Aleksandro Lukašenkos režimo sukeltą ir eskaluojamą krizę prie Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sienų su Baltarusija, kurios taip pat yra Europos Sąjungos ir NATO išorės sienos, ir tam nepritariame.

Tai precedento neturintys, aukščiausių Baltarusijos valdžios institucijų organizuojami veiksmai, siekiant destabilizuoti padėtį mūsų šalyse ir visoje Europos Sąjungoje.

Nepriimtina naudoti žmones – trečiųjų šalių piliečius – kaip gyvuosius skydus ciniškuose politiniuose žaidimuose, kuriais siekiama nukreipti Baltarusijos visuomenės dėmesį nuo neteisėtai vykdomos valdžios. Jei ši veikla ir toliau tęsis, neišvengiamai kils rimta humanitarinė krizė, už kurią bus atsakingos Minsko valdžios institucijos. Nerimą kelia tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos veiksmus remia Rusijos Federacijos vykdoma dezinformacijos kampanija.

Raginame Europos Sąjungos valdžios institucijas ir visas valstybes nares nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų nustatytos naujos, rimtesnės ir didesnio masto sankcijos prie šios krizės prisidedantiems žmonėms ir institucijoms. Palaikome Lenkijos valdžios institucijų sprendimą laikinai uždaryti Kužnicos Balstogės-Bruzgių sienos perėjimo punktą, siekiant kovoti su Baltarusijos tarnybų remiamais neteisėtais bandymais kirsti sieną.

Raginame visas valstybes ir atitinkamai įgaliotas tarptautines institucijas nuolat daryti spaudimą Baltarusijos valdžios institucijoms, kad jos kuo greičiau nutrauktų krizę.

Parašykite komentarą

Top