Jūs esate
Pagrindinis > Šiandien > Pritarė Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

Pritarė Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui

www.siandien.info

Seimo Ekonomikos komitetas posėdyje (vykusiame nuotoliniu būdu) vienbalsiai pritarė Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui.

Įstatymo projektu siekiama sklandesnio elektros rinkos liberalizavimo proceso reguliavimo, taip pat perkelti 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES, nuostatas.

Kazys Starkevicius, Ekonomikos komiteto pirmininkas

Siekiant užtikrinti liberalizavimo proceso optimizavimą ir sudaryti vartotojams aiškesnes ir palankesnes galimybes pasirinkti nepriklausomą tiekėją, Seimas skubos tvarka svarsto Įstatymo projektą ir siūlo pakeisti šiuo metu Elektros energetikos įstatyme nustatytą reguliavimą, koreguojant jame nustatytus procedūrinius terminus, užtikrinančius elektros rinkos II ir III liberalizavimo etapų vartotojų duomenų atvėrimą vienu metu, o ne atskirais liberalizavimo etapais, taip pat ankstesnį III liberalizavimo etapo vartotojų duomenų atvėrimą nepriklausomiems tiekėjams.

Įstatymo pakeitimu taip pat siekiama sklandesnio sutarčių administravimo ir geresnio vartotojų pasiekiamumo.

Ankstesnis II ir III liberalizavimo etapų vartotojų duomenų atvėrimas vienu metu suteiks vartotojams daugiau laiko įvertinti pokyčio turinį (pvz., įsitikinti, ar vartotojo objektas patenka į konkretų liberalizavimo etapą, suprasti, kokius veiksmus jis privalo atlikti ir t.t.), įvertinti skirtingų nepriklausomų tiekėjų siūlomas paslaugas (palyginti kainas, pasiūlymų sąlygas) ir priimti pamatuotą sprendimą.

Perkeliant Direktyvos nuostatas, vartotojams sudaroma galimybė rinktis kintamosios elektros energijos kainos sutartį, t. y. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, kurios kainodara atitiktų kainos kitimą elektros energijos rinkoje.

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nustatoma pareiga vykdyti kintamosios kainos sutarčių pagrindinių pokyčių, įskaitant pasiūlymus rinkoje, poveikį vartotojų sąskaitoms, kainų svyravimo lygio stebėseną ir teikti viešai informaciją apie tokios stebėsenos rezultatus.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba taip pat sudarys galimybę buitiniams vartotojams, labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, kurių kalendorinių metų vidutinis elektros energijos suvartojimas mažesnis kaip 100 000 kWh, neatlygintinai naudotis nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone.

Parašykite komentarą

Top