Jūs esate
Pagrindinis > Savaitė > Miškai – ypatingi valstybės gamtos ištekliai

Miškai – ypatingi valstybės gamtos ištekliai

www.zum.lt nuotr.
www.zum.lt nuotr.

Žemės ūkio ministerija pateikė Vyriausybei Žemės ir Miškų įstatymų pakeitimo įstatymų projektus, kuriais siūloma  aiškiai atskirti valstybinės žemės perdavimo patikėjimo teise savivaldybėms atvejus ir tvarką, taip pat numatyti tikslią valstybės savivaldybėms deleguotą funkciją.

Deleguotoji funkcija – prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise perduotus valstybinės miško paskirties žemės sklypus, kuriai vykdyti savivaldybėms būtų galima perduoti valstybinę miškų ūkio paskirties žemę.

Priežastys siūlyti savivaldybei prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti tik tuos valstybinės miško žemės sklypus, kurie būtų perduoti patikėjimo teise viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui, susijusios su tuo, kad, kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė miško reikšmė aplinkai bei viešiesiems interesams lemia, jog valstybinės miško žemės sklypus savivaldybėms tikslinga būtų perduoti tik tokioms funkcijoms, kurių vykdymas nepablogintų miškų būklės, nemažintų jų vertės, šis gamtos išteklius būtų racionaliai ir kompleksiškai naudojamas.

Laikytina, kad savivaldybėms valstybinės miško žemės sklypų perdavimas būtent viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui atitiktų jų vykdomas funkcijas bei užtikrintų visiems gyventojams galimybę rekreacijos ir poilsio reikmėms tinkamai naudotis valstybės gamtos ištekliais – miškais. Be to, šiuo metu ir praktikoje savivaldybės pageidauja gauti valdyti patikėjimo teise valstybinės miško žemės sklypus viešosios paskirties rekreacijai bei poilsiui.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos inform., www.zum.lt

Parašykite komentarą

Top