Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Viešas kreipimasis dėl Nacionalinio miškų susitarimo

Viešas kreipimasis dėl Nacionalinio miškų susitarimo

www.siandien.info

STABDOME DALYVAVIMĄ, NES LIETUVA NORI POKYČIŲ MIŠKUOSE Viešas kreipimasis dėl Nacionalinio miškų susitarimo

2021-11-29

„Kreipiamės į Jus informuodami, kad vienas svarbiausių Lietuvos žaliojo kurso elementų – Nacionalinis susitarimas dėl miškų – žlunga. Šiandieniniai susitarimo dokumentai yra nelegitimūs. Be esminio šio proceso eigos perkrovimo, susitarimas atspindės tik iki šiol miškų politikoje vyravusius interesus, reikalingų pokyčių nebus.

Ir toliau vyraus į medieną orientuota miško ekonomika, gamta ir miškų ekosistemos degraduos, o visuomenės nemedieniniai poreikiai bus nuosekliai išstumiami. Bet to, bus teigiama, kad tai – visų pusių bendru sutarimu pasirinktas kelias.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Nacionalinis miškų susitarimas turėjo būti pirmoji partneryste ir konstruktyviu dialogu grįsta Lietuvos ateities miškų vizija. Dabar jau drąsiai galima sakyti, kad šiame susitarime dialogo nėra. Inovatyvios bendrakūros idėjos iškreiptos ir virto aplinkosauginį ir visuomeninį interesą atstovaujančių dalyvių užtildymo įrankiu.

Praėjusį antradienį (lapkričio 23 d.) Aplinkos ministerijos paskelbta Nacionalinė vizija dėl miškų nėra suformuluota visuotiniu sutarimu. Priešingai, ji paskelbta nepaisant to, kad susitarimo dėl jos nėra, ir yra likusios esminės įtampos.

Tikėdami pokyčių svarba, mes – žemiau pasirašiusių sektorinių grupių dalyviai – esame priversti stabdyti savo dalyvavimą miškų susitarime. Traukiamės todėl, kad Aplinkos ministerija neužtikrino lygiaverčio suinteresuotų šalių dalyvavimo ir leido šiame procese dominuoti medienos sektoriaus atstovams, kurie siekia išvengti būtinų sisteminių pokyčių miškų ūkyje ir ateinantiems dešimtmečiams įtvirtinti dabartinę situaciją.

Mes siekiame, kad būtų sprendžiamos vis gilėjančios klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo krizės. Mums miškas visų pirma yra turtinga ekosistema, pilna gyvybės.

Norime atnaujintos, atviros ir įtraukios miškininkystės, kad visi – ekologiniai, socialiniai ir ekonominiai – poreikiai būtų išgirsti ir suderinti pasitelkus integruotą teritorinį planavimą. Raginame, kad saugomos teritorijos būtų tikrai saugomos, būtų iš tiesų įgalintos bendruomenės, daugėtų sengirių, o Lietuva garsėtų kaip miško patirčių šalis. Plėtojamą nemedieninę ekonomiką matome, kaip naujas darbo vietas ir pagalbą atgaivinant regionus.

Šių interesų balsas miškų susitarime yra nuolat slopinamas. Nors apimame beveik trečdalį į procesą įsitraukusių dalyvių, neturime atstovų sprendimus priimančioje koordinacinėje grupėje. Mūsų teikiami pasiūlymai nepriimami nepateikiant argumentų ir nesuteikiant galimybės komentuoti, į mūsų raštiškus paklausimus nėra atsakoma.

Neatsižvelgiant į mūsų teiktas esmines pastabas sukurtas Vizijos tekstas melagingai skelbiamas, kaip suformuotas visų dalyvių bendru sutarimu. Taip kuriamas miškų susitarimas ne tik nesprendžia esamų konfliktų, bet kelia ir naujas įtampas.

Gintauto Kniukštos nuotrauka.

Svarbu pabrėžti, kad Aplinkos ministerija, inicijuodama Nacionalinį susitarimą dėl miškų, neiškėlė aplinkosauginių tikslų, nenubrėžė ambicijų. Susitarimas tapo ne paieškomis, kaip geriausiai įgyvendinti ateičiai būtinus pokyčius, o ginčais, ar iš viso reikia keisti miškininkystę.

Visai Lietuvos visuomenei svarbi diskusija dėl miškų ateities, kurios esminė sąlyga – socialinių, ekologinių ir ekonominių jėgų balansas ir pagarbus dialogas, šiuo metu yra virtęs nelygiavertėmis derybomis, neatspindinčiomis Lietuvos, kaip demokratinės valstybės.

Neramina tai, kad Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos Žaliojo kurso ambicijos gali likti tuščiomis deklaracijomis. Nepakankamas ekologinio ir socialinio dėmens atstovavimas reikš apsisprendimą išlaikyti dabartinę, į medienos pramonę orientuotą ir uždarą, miškų politiką. O įsibėgėjančių ekologinių krizių ir pasikeitusių visuomenės lūkesčių akivaizdoje reikia tikrai ne to.

Žemiau išvardintų Nacionalinio susitarimo dėl miškų sektorinių grupių vardu

Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė

Bendruomenių grupė

Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio grupė

Turizmo ir rekreacijos miškuose grupė

Alternatyvi klimato kaitos grupė

Nemedieninės miško ekonomikos grupės aktyviausiai viziją formavę nariaiŽlunga nacionalinis miškų susitarimas

Parašykite komentarą

Top